Rohelised koguvad allkirju tuumajaama vastu


BNS 29.02.2008

Opositsiooniline Erakond Eestimaa Rohelised algatas reedel allkirjade kogumise avalikule pöördumisele Eestisse tuumajaama rajamise idee vastu.

Pöördumises selgitatakse tuumajaama ohtlikkust ning sellega on võimalik tutvuda aadressil http://roheline.erakond.ee/eituumajaamale .

Roheliste eestkõneleja Marek Strandbergi sõnul on Eesti Energia esitanud ettepaneku rajada Eestisse oma tuumajaam.

"Pärast Tšernobõli katastroofi on maailma tuumajaamades toimunud kümneid tõsiseid avariisid ning radioaktiivsete ainete lekkeid," ütles ta. "Avariid on aset leidnud ka Rootsi ning Soome tuumajaamades. Eestile tähendaks tuumajaama avarii meie territooriumil või lähiriigis rahvuslikku katastroofi. Niigi olemasoleva riski suurendamine pole arukas."

Pöördumises kutsub erakond kõiki vastutustundlikult ning säästlikult mõtlevaid eestimaalisi liituma kodanikualgatusega praegu toodetavate reaktoritega tuumajaama vastu Eestis.

"Tänaseks loodud, tootmises ning müügis olevad tuumajaamad sisaldavad kriitilist massi uraani, millest tekkivat ahelreaktsiooni pidurdatakse," ütles Strandberg. "Sageli on sellise reaktori toimimise kõrvalproduktiks pommides kasutatav materjal, näiteks plutoonium. Sellised reaktorid kasutavad tuumakütusest vaid väikese osa."

Strandberg lisas, et järgmiste põlvkondade, kriitilist massi tuumkütust mittesisaldavate reaktorite toimimine võib oluliselt muutuda.

"Need süsteemid võivad olla suutelised "põletama" ka varasema põlvkonna reaktoreist jäänud radioaktiivseid jääke," lisas ta.

Roheliste pöördumises rõhutatakse, et mida rohkem tuumajaamu, seda rohkem tuumajäätmeid ja seda raskem on kontrollida nende saatust. Tänases maailmas muutub tuumapommi või niinimetatud räpase pommi valmistamine terroristide poolt järjest tõenäolisemaks. Tuumarelvad ja tuumaenergeetika on siiami kaksikud. Vaid järgmise põlvkonna reaktorid suudaksid nad lahutada.

Tuumakütuse hind on viimase paari aasta jooksul maailmaturul tõusnud vähemalt 3,5 korda ning ilmselt kallineb tuleviku üha enam.

Rohelised lisasid, et märkimisväärne osa maailma tuumajaamades kasutatavast kütusest pärineb Venemaalt. "Miks peaksime nafta- ja gaasisõltuvust olema valmis asendama uraanisõltuvusega?" küsisid nad. "Pole ühtki majanduslikku põhjust, miks tänaste tuumajaamade kütuse hind peaks püsima madalal, kui kõikide muude energiakandjate hinnad tõusevad."

Rohelised on veendunud, et Eesti põlevkivi mõistliku kasutamise, taastuvate energiaallikate ning säästliku energiatarbimise soodustamisega saab tagada Eesti energeetilise sõltumatuse ning katta riigi energiavajadused vähemalt pooleks sajandiks.