Halduskohus teeb Viru poja osas otsuse 4. märtsil


BNS 28.02.2008

Viru poja ehituskeelu vaidluses Tallinna linnavalitsuse ning AS-i Uus Viru vahel tuleb otsus Tallinna halduskohtust 4. märtsil.

Uus Viru ja Tallinna linnavalitsuse ehituskeelu vaidluses toimus kohtuistung neljapäeval.

Tallinna linnavalitsus kehtestas ehituskeelu möödunud aasta 3. oktoobril. Uus Viru vaidlustas otsuse.

Samuti vaidlesid Uus Viru ja Tallinna linn ehitusloa väljastamise üle Viru hotelli juurdeehituse rajamiseks. See vaidlus on läbinud kaks kohtuastet ning ringkonnakohus andis linnale võimaluse kehtestada krundile ajutise ehituskeelu.

Samas taunis ringkonnakohus seda, et Tallinna linnaplaneerimise amet viivitas õigusvastaselt AS-i Uus Viru ehitus -loa menetlemist.

Muu hulgas püüavad Uus Viru ja Tallinn vaidlust lahendada ka läbirääkimiste käigus ning on protsessi kaasanud audiitorid.