Tõrvasse võib kerkida koostootmisjaam


BNS 28.02.2008

Tallinnas tegutsev MTÜ Suport plaanib Valgamaale Tõrva linna ehitada biokütusel töötava elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama, kirjutab Valgamaalane.

Oma plaani on Suport tutvustatud Tõrva linna ja Helme valla volikogus. Osaliste sõnul on projekt arendamisfaasis ja seetõttu ei taheta kõigist asjaoludest avalikkusele veel täpsemalt rääkida.

MTÜ Suport juhatuse liikme Merle Laageri sõnul on projekti kaugem eesmärk tõsta piirkonna konkurentsi- ja elektriga varustamise kindlust. Käimasoleva esimese etapi jooksul viiakse läbi mitmekülgne keskkonnamõjude analüüs, et uurida, kas keskkond on sellise ettevõtmise jaoks sobiv.

"Uuringute läbiviimiseks kulub aasta kuni poolteist," rääkis Laager ajalehele. "Projekti eestvedajad arvavad, et tingimused peaks olema sobivad, aga täpsemad vastused peavad alles tulema."

Teiste seas on projekti tingimuste väljatöötamisse kaasatud ka Eesti Maaülikooli teadlased, kes uurivad võimalusi kasutada jaamast üle jäävat tuhka põllumulla viljakuse tõstmiseks.

Plaani kohaselt võiks koostootmisjaam koguda kasutatavat biokütust saja kilomeetri raadiusest. Seega saab varustuspiirkonnana kasutada ka osa Lätist.

Tõrva abilinnapea Tõnu Jaansalu sõnul praeguses faasis koostootmisjaama projekti vedajad linnalt mingeid siduvaid lepinguid ei oota. "Meile on tutvustatud projekti, sest uuringutega tullakse omavalitsuse territooriumile," rääkis Jaansalu. "Uuringute tulem alles näitab, kas siia saab midagi tulla," rääkis abilinnapea.

Merle Laageri sõnul on sarnane koostootmisjaam Irus ja taoline tuleb ka praegu Väo karjääris ehitatav jaam.