Vabaduse väljaku ümberehitust alustatakse tehnovõrkudest


Pressiteade 28.02.2008

Tallinna Kommunaalamet korraldab riigihanke Vabaduse väljakut läbivate tehnovõrkude ümberehitaja leidmiseks.

"Vabaduse väljaku ümberehitamise projekti kommunikatsioone käsitlev osa valmib järgmisel nädalal," ütles väljaku uuendamistööde koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni esimees, abilinnapea Taavi Aas. "Projekti alusel saame kuulutada välja riigihanke ehitaja leidmiseks."

Aasa sõnul paraneb Vabaduse väljaku aluste tehnovõrkude uuendamise ja täiustamisega kogu vanalinna elektri, side ja veega varustamine. "Tehnovõrkude ümberkorraldamise eesmärk on laiem, kui pelgalt Vabaduse väljakule uue näo andmine," rõhutas Aas. Kava kohaselt alustatakse töödega aprillis.

Riigi soovimatus anda Kaarli puiestee 4 kinnistu munitsipaalomandisse on loonud Aasa sõnul olukorra, kus Vabaduse plats tuleb pealinna esindusväljakuks ümber kujundada osade kaupa. "See teeb ümberehitamise keerulisemaks ja märksa kulukamaks, kuid me ei saa linnaruumiliselt olulise ala korrastamist lõputult edasi lükata," nentis Aas.

Aasa sõnul on kummaline, et vabariigi valitsus toetab vabadussamba püstitamist, kuid lepib samas olukorraga, et keskkonnaministri põikpäisuse tõttu jääb samba lähiümbrus korrastamata.