Tallinn pikendas Admiraliteedi arenduse hoonestamise aega


BNS 27.02.2008

Tallinna linn muutis Admiraliteedi basseini äärse maa-ala arendajaga lepingut, et rahuldada arendaja soov saada hoonestamiseks aega juurde ning tulla vastu pankade nõudmisele hüpoteekide seadmise osas.

Admiraliteedi projekti direktor Heiki Kivimaa ütles BNS-ile, et varasem tähtaeg, mille järgi arendaja oleks pidanud alustama hoonestamist üheksa kuud pärast detailplaneeringu kehtestamist, oli isegi ülioptimistlikus kinnisvaraturusituatsioonis "ülireibas".

Kuigi arendaja läks Ühendatud Kapitali ja Skanska EMV kaasomandis oleva maa-ala hoonestamise alustamise tähtajast üle, ei kavanda linn elamumajandusameti esindaja Ilmar Puskari sõnul sanktsioone rakendada.

Puskar ütles BNS-ile, et hoonestamine oleks pidanud algama mullu augustis. "Kuid isegi kui asuda seisukohale, et ostja on hoonestuskohuse täitmisel rikkunud lepingut, oli rikkumine igal juhul vabandatav ning sanktsioonide rakendamiseks alus puudub. Samuti ei saa olla linna eesmärgiks ostja suhtes iga hinna eest sanktsioonide rakendamine vaid linna huvi on piirkonna kvaliteetne arendamine," rääkis Puskar.

Admiraliteedi basseini äärse ala ostis Ühendatud Kapital Tallinnalt 2000. aasta suvel 100 miljoni krooniga.

Arendaja kohustus varasema lepingu järgi ala hoonestamise lõpetama viie aasta jooksul alates planeeringu kehtestamisest, kolmapäeval kinnitatud muudatusega sai arendaja aega kaheksa aastat, millest tänaseks on järel veel üle 6,5 aasta.

Üheks lepingu muutmise põhjuseks oli Kivimaa sõnul ka pankade nõudmine. "Me arutasime mitme Eestis eksisteeriva suure pangaga selle projekti finantseerimist ja just lepingust tulenevalt olid neil probleemid tänasel päeval vähemalt kolme miljardilise projekti finantseerimisel. Selleks, et neid probleeme lahendada me selle lepingu muudatuse ettepaneku linnale tegimegi," selgitas Kivimaa.

Kivimaa sõnul lõppes teisipäeval esimeste kruntide - Kuunari 5 ja Laeva 3 - arhitektuurikonkurss ning vastavalt kokkuleppele võitjaga peaks projekt valmima sellises tempos, et hoonestamisega saaks sügisel alustada.

Kolmapäeval linna kinnitatud uute tähtaegade kohaselt on arendajal aega hoonestamisega algust teha hiljemalt novembriks.

Admiraliteedi basseini äärse arenduse esimeste hoonete arhitektuurikonkursil osalesid kaks Austria, üks Taani, üks Soome ja kaks Eesti bürood.

K-Projekti koostatud detailplaneeringu järgi on maa-alale kavandatud kokku 21 krunti, millele saaks ehitada kuni 15 hoonet. Elamutesse on kavandatud umbes 1000 korterit.

Krundile jääv Admiraliteedi basseini äärne ala kujundatakse ühtse linnaväljakuna eraldi projekti alusel. Kogu planeeritud teedevõrk, välja arvatud Kai ja Laeva tänav, on ette nähtud jalakäijate liikluseks. Uusi sõiduteid planeeritud ei ole, parklad on kavandatud täies ulatuses maa alla.