Prügipõletustehased toodavad energiat ja säästavad keskkonda


Pressiteade 27.02.2008

Tallinna Energeetikakomisjoni 26.veebruari 2008 istungil olid olulisteks teemadeks elektrivõrkude rekonstrueerimise projekt, keskkonnasõbralik jäätmekäitlus ning tõhus soojuse ja elektri koostootmine Tallinna piirkonnas.

Energiakomisjoni esimehe Deniss Boroditši sõnul töötab AS Eesti Energia Jaotusvõrgud kahe aasta jooksul välja süsteemi, mis edastab voolumõõtja näidud automaatselt Eesti Energiale. "Tarbijale muutub elektri eest tasumine tunduvalt mugavamaks ja teisalt paranevad energia tarbimise järelvalve võimalused," ütles Boroditš.

OÜ Iru Elektrijaam juhatuse esimees Toomas Niinemäe andis ülevaate soojuse ning elektri koostootmisest ja keskkonnasõbralikust jäätmekäitlusest. Arvestuste kohaselt saab 80% prügilatesse ladustatavatest jäätmetest prügipõletustehastes energiaks muuta, mis on ka tõhus vahend kasvuhoonegaaside saaste vähendamiseks energiatootmise sektoris.

Aastaks 2011 valmivad praeguste kavade kohaselt soojuse-ja elektrienergia tootmise ettevõtted ka Väos, kus hakatakse põletama praegu prügilasse ladustatavaid jäätmeid.

Ekspert Jaan Palu esitles säästuprogrammi Spin 2020. Programmi puhul on tegemist internetipõhise andmete jälgimise süsteemiga, kus on võimalik jälgida oma elamu energiakasutamist ja võrrelda energia tarbimist kas igakuiselt või aastate lõikes. Samuti saab Spin programmi raames võrrelda oma elamu energiakulusid teiste programmiga liitunutega. "Seega võib öelda, et programmi Spin 2020 peaeesmärgiks on säästva eluviisi propageerimine ning teadlik renoveerimine," ütles Boroditš.

Samuti realiseeritakse aastatel 2008-2010 projekt "Elektrivõrgud korda", mille raames suurendatakse oluliselt maakaablite osatähtsust. Aastaks 2033 on plaan viia 80% Eesti keskpinge liinidest maakaablisse. Projekti raames kaardistatakse ka piirkonnad, kus pinge ei vasta nõuetele.