Algas Miiduranna sadama maa-ala keskkonnamõju hindamine


BNS 27.02.2008

Viimsi vallas asuvale Miiduranna sadama maa-ala ja selle lähialale on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Viimsi vallavalitsuse teatel on planeeringuala suurus 15,8 hektarit ning hetkel paikneb alal transiidifirma AS Milstrand naftaterminal koos Miiduranna sadamat teenindava infrastruktuuriga.

Detailplaneeringuga muudetakse ala üldplaneeringut ning planeeringu eesmärk on maa-ala kasutamise juhtfunktsiooni muutmine tootmismaast äri-, sotsiaal- ning eluhoonete maaalaks. Samuti renoveeritakse sadamarajatised reisi- ja jahisadamaks, märkis Viimsi vallavalitsus.

Sadamas hetkel eksisteeriv keskkonnaohtlik, ammoniaaki käitlev külmhoone lammutatakse ning naftatransiit lõpetab tegevuse.

Alale on plaanis uusasumi ehitus, teatas vallavalitsus.