Kivila tänava Tondiloo haljasalad kujundatakse ühtseks pargiks


Pressiteade 26.02.2008

Lasnamäele rajatavad haljasalad aadressidel Kivila tänav 3H kuni Kivila 9H, mis on piiratud enamasti viie- ja üheksakorruseliste paneelhoonetega, moodustavad projekti kohaselt Lasnamäe linnaosa läbiva parkide keti, kus on veesilmad, mänguväljakud, liumäed ja kaunilt valgustatud pargiteed koos juurdekuuluva linnamööbliga.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul jätkatakse sel aastal Kivila-Tondiloo haljasalade rajamise kolmanda järgu ehitustöödega Kivila tänav 7H alale. "Selle etapi ehitustöödega alustati juba 2007 aastal, kui tehti planeerimistööd ning ehitati teede alused ja rajati haljasalale seitse väikest mäge, millest suurimat saab talvel kelgumäena kasutada," selgitas Boroditš. "Tänavu rajatakse parki kaks kivisillutisega platsi, lõpetatakse pargiteede ehitus koos valgustusega, kujundatakse palliplatsid ja istutatakse puid ning põõsaid." Investeeringu maht on 5,5 mln krooni. Kivila 7 H pargi ehitustööd on kavas lõpetada 2009. aastal.

Mustakivi tee ja Ussimäe tee vahelist parkideketi rajamist alustati juba 2002. aastal. Ajavahemikul 2002 kuni 2003 rajati Kivila tn 3H haljasalale 3,27 miljoni krooni eest pargiteid, valgustust, mänguväljak, haljastus ja paigaldati pingid ning prügikastid.

Aastatel 2003 kuni 2005 rajati Kivila tn 5H haljasala esimene etapp, millesse investeeriti 4,61 mln krooni. Ehitati pargiteede võrk, rajati haljastus koos roosiaiaga. ning rajati korvpalliplats ja kelgumägi. 2006. aastal valmis Kivila tn 5H haljasala 2. etapp, mis läks maksma 2,6 mln krooni.

Neljanda järgu – Kivila tn 9H haljasala kohta on käesolevaks ajaks koostatud eskiisprojekt. Selle järgu puhul on tegemist viimase osaga Tondiloo (Kivila tn) haljasaladest, mis kujutavad endast Mustakivi tee ja Ussimäe tee vahelist haljaskoridori. Eskiisi kohaselt on Kivila tn 9H haljasalale planeeritud koerte treeningplats, mitmed väiksemad ja suuremad mäed, ümmargune sillutatud plats, mille keskel on ülevoolava veega kivist veesilm "Nõiakaev", kaks mänguväljakut, liikluslinnak, rajatakse teedevõrk, valgustus ja haljastus

Kivila tänava haljasade projektid koostas arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ.