Linn annab Lasnamäe Tööstuspargile seitse kinnistut


Pressiteade 26.02.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt võõrandatakse Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivad kinnistud aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on Lasnamäe Tööstuspargi teise järgu väljaehitamine Betooni tn 6b kinnistul Tallinna linna käesoleva aasta üks olulisemaid eesmärke. "Linna seisukohalt on Lasnamäe tööstuspargi arendamine äärmiselt oluline, kuna sellega pakume tööstusettevõtetele võimalusi oma tegevust alustada või ka laiendada seal, kus tööjõud on lähedal. Kolme aastaga on juba tööstusparki loodud enam kui 1000 töökohta ning lähema kahe aasta jooksul lisandub veel täiendavalt ligikaudu samapalju juurde," ütles Mutli. "Linnavolikogu eelnõuga on kavas laiendada tööstuspargi haaret, andes linna aktsiaseltsile kuus tootmismaa ja ühe alajaama krundi. Peale kruntide üleandmist on juba võimalik alustada infrastruktuuri rajamist juba selle aasta mais ja ehitus -tööd peaksid lõppema septembris. Oleme arvestanud, et 2008. aasta lõpuks saavad esimesed tootmisettevõtted alustada hoonete ehitustöödega."

Eelnõu kohaselt võõrandatakse aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali otsustuskorras tasuta Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivad Sarruse tn 4, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 kinnistud.

Tallinna linnavalitsuse 24. oktoobri 2007 korraldusega kehtestati Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering, millega ettenähtud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ühtib piirkonnale iseloomuliku maakasutusega. Detailplaneeringuga on Betooni tn 6b kinnistu ettenähtud jagada 11 krundiks: 6 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, 4 transpordimaa sihtotstarbega ja 1 tootmismaa sihtotstarbega krundiks alajaama ehitamiseks.

Aktsiaselts ehitas kahe ja poole aastaga välja Lasnamäe Tööstuspargi I etapi Punane tn - Kuuli tn - Osmussaare tn - Taevakivi tn piirkonnas, rajas tööstusparki vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, kaugkütte- ja sidetrassid, sadeveekanalisatsiooni, üldkasutatava haljastuse, ehitas Tallinna linnale 2,4 km tänavaid ning andis hoonestajatele üle 18 väärtustatud krunti.

Abilinnapea Mutli märkis, et ettevõtete huvi äri-ja tootmismaakruntidele on jätkuvalt väga suur, sest tootmishoonete asukoht on nii ettevõtjatele kui ka töötajatele väga oluline. "Tööstuspark on ideaalne vahend ettevõtluskeskkonna soodustamiseks ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, kuna infrastruktuur ja sellele lisaks heal tasemel avalikud teenused on linna poolt eelnevalt välja arendatud ning ettevõtjal on mugav oma tegevust alustada," nentis Mutli.

Lasnamäe Tööstuspargi otsustas asutada Tallinna linnavolikogu 2004. aasta kevadel. Äriühingu põhiülesanne on Lasnamäe tööstuspargi infrastruktuuri rajamine ja kruntide võõrandamine tootmis- ja äriettevõtetele. Kinnistute müügist ja kinnistutele hoonestusõiguse seadmisest saadud rahaga finantseerib AS Lasnamäe Tööstuspark tööstuspargi infrastruktuuri rajamist.