Linnavalitsus moodustab merre ehitamise komisjoni


Pressiteade 26.02.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb moodustada alatise komisjoni sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamiseks "Komisjoni hakkab uurima merre ehitamise võimalusi," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Komisjoni pädevuses on merre ehitamise ja meres maa omandamise, sealhulgas merre tehissaare ehitamise õiguslike aluste väljaselgitamine ning linnavalitsusele ja linnavolikogule meres maa omandamiseks ja merre ehitamiseks ettepanekute tegemine.

Seitsmeliikmelise komisjoni tööd juhib linnavara, omandi- ja maareformi ning elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjonil on õigus oma eesmärkide täitmiseks töögruppe moodustada. Sellise komisjoni moodustamise tegi linnavalitsusele ülesandeks linnavolikogu tänavu 7. veebruaril. Linnavolikogu kava kohaselt on komisjoni esmaseks ülesandeks uurida Paljassaare lahte tehissaare rajamise ja sellele kasiinode koondamise võimalusi. Komisjon peab 1. juuliks linnavolikogule vastavasisulised ettepanekud ja teostusplaanid esitama.

Ühtlasi kinnitab linnavalitsus komisjoni koosseisu. Komisjoni tööd hakkab juhtima abilinnapea Eha Võrk, komisjoni aseesimeheks kinnitatakse linnavolikogu liige, sellise komisjoni loomise inisiaator Märt Sults.