Riik plaanib muudatusi ehitustegevuse osas rannaaladel


BNS 25.02.2008

Esmaspäeval toimuval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil arutab komisjon kolme ministeeriumi esindajatega muudatusi rannaalade ehitustegevust käsitlevates õigusaktides.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Toomas Varek ütles BNS-ile, et komisjon püüab kohtumisel jõuda kokkuleppeni eelnõudes ühiste muudatuste tegemise suhtes. "Kui ranna- ja kaldaalade kaitseks on vaja teha muudatusi teatud eelnõudes, siis peab see toimuma regionaal-, keskkonna- ja majandus- ja kommunikatsiooniministrite koostöös," rääkis Varek.

Mullu novembris võtsid ministeeriumid riigikontrolli auditi põhjal tehtud kriitika ehituste plaanimise osas veekogude äärde suures osas vastu ja nõustusid muudatuste vajaduses, selgub riigikontrolli aruandest. "Eriarvamusi tekkis eelkõige selles, kas ehitus -keeluvööndite vähendamine rannal või kallastel tohiks toimuda detailplaneeringu alusel," ütles Varek.

Riigikontrolli mullusest auditist selgub, et puuduva või aegunud üldplaneeringu tõttu määratakse paljude valdade arengusuunad erahuvist lähtuvate detailplaneeringute alusel.

"Isiklikult pooldan avalikke üldplaneeringuid ka ranna- ja kaldaaladele plaanitud ehitiste puhul," rääkis Varek ja lisas, et üldplaneeringu puhul oleks inimestel võimalik tutvuda plaanidega, mida rannale või kallastele ehitada. Ta märkis, et Eesti rannapiirkond on atraktiivne ja avalikkusel peaks olema võimalus ligi pääseda nii rannale kui ka siseveekogude kallastele. Inimesed peavad saama mõjutada, mis ehitised kuhu kerkida võivad, lisas ta.

Riigikontroll kritiseeris oma auditis, et puudulik ehitusjärelevalve, vähemõjusad sanktsioonid ning omavoliliste ehitiste seadustamise lihtsus soodustavad Eesti rannale ja kallastele ebaseaduslike ehitiste teket.

Esmaspäevasele riigieelarve kontrolli erikomisjoni kohtumisele on oodatud siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Einike Uri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske ja keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp.