Sika Abraroc, Eriti tugev mehaanilist koormust taluv ja kulumiskindel ühekomponentne tsementalusel remondimört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Eriti tugev mehaanilist koormust taluv ja kulumiskindel ühekomponentne tsementalusel remondimört

Tootekirjeldus
Sika-Abraroc on eriti tugev, mehaanilist koormust taluv ja kulumiskindel ühekomponentne tsementalusel remondimört.

Kasutuskohad
Sika Abraroc on tugeva mehaanilise koormuse, samuti vee mõju all olevatele (pH > 4) betoon- ja mörtalustele mõeldud kaitse- ja remondimört.
Tüüpilised kasutuskohad on:

 • laopõrandad ja estakaadid
 • elevaatorid ja mahutid (nt soola- ja maagielevaatorid)
 • sadamarajatised (nt kaid)
 • veekäitlemisettevõtted
 • tammid
 • sillad ja liikluspiirkonnad (nt parkimismajade liikumisteed ja pinnad).

Omadused:

 • Vee lisamise ja segamise järel on kasutamiseks valmis.
 • Nakkub hästi betoonist, kivist, tellisest ja krohvitud aluspindadega.
 • Kergesti töödeldav.
 • Hea survetugevus (75-85 N/mm2).
 • Talub hästi mehaanilist koormust.
 • Mahu vähene kahanemine.
 • Väga hea nake aluspinnaga.
 • Võimalik kanda nii horisontaal- kui vertikaalpindadele.
 • Võib kanda värskele betoonile.
 • Hea keemiline vastupidavus soolalahusele ja lahjadele happelahustele ning lahustitele.
 • Suur algtugevus.
 • Saab peale kanda pritsi abil.

Kasutusjuhised

Eeltöötlus
Pind peab olema puhastatud mustusest, tolmust, õlist, rasvast ja muudest mtest ainetest, murenenud ja lahtistest tükkidest, samuti tsemendipiimast. Pinna puhastamiseks võib kasutada survepesurit või liivapritsi. Nähtaval olevad roostessarruseterased puhastatakse puhtusastmeni SA 2,5.
Pind niisutatakse hoolikalt, aluspinnale ja sarrusele kantakse harjaga SikaTop Armatec 110 EpoCem nakkemört enne remondimördi pealekandmist. Liivapritsiga puhastamisest tekkinud tolm tuleb maha pesta enne mördi pealekandmist. Värskele betoonile kandmisel piisab, kui pind on peal kõndimisele vastupidav. Aluspind peab olema niiske ja võimalikult kare.

Segamine
Valada puhtasse segamisnõusse esialgu vesi ja seejärel kuivsegu ning sselt segada. Et segusse ei jääks õhku, segatakse aeglaste pööretega trellseguriga (< 500 p/min). Segamisaeg vähemalt 3 minutit. Mördi konsistentsi saab segamishekorra piires reguleerida kuivaine lisamisega.

Pealekandmine
SikaTop Armatec 110 EpoCemnakkemört kantakse niisutatud pinnale jäiga harja, rulli või pritsi abil. Parim nake saadakse siis, kui mört hõõrutakse korralikult apinnale kinni.

Sika Abraroc kaitse-ja remondimört kantakse niiske nakkekihi peale pritsimise teel või käsitsi. Mördiga saab teha 10-50 mm paksuseid kihte. Suurte aluspindade kral võib kasutada vibrolatti.

Mördi pind viimistletakse kohe pärast pealekandmist. Kui vajatakse eriti siledat pinda, võib seda uuesti lihvida 2-3 tunni pärast. Viimistletakse niiske puit-, käsn-või vahtplasthõõrutiga, põrandate korral ka lihvimisseadmega lihvides.

Järelhooldus
Mörti peab kaitsma kiire kuivamise eest ja järelhooldusena võib 3 ööpäeva vältel veega kasta

Tööriistade puhastamine
Töövahendid tuleb pesta veega vahetult pärast kasutamist. Kõvenenud mörti Sika Abraroc on võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Toode
Ühekomponentne portlandtsementi, kvartsliiva, plastkiude, eriti tugevat põhiainet ja lisandeid sisaldav remondimört.

Värvus
Hall.

Tera suurus
0-2,6 mm

Tihedus
2250 kg/m³ (märg mört temperatuuril +20 °C)

Kahanemine
Sika Abraroc kahanemine (aluspinna ja õhu temperatuuril +20 °C):

   2 ööpäeva  7 ööpäeva  28 ööpäeva
 Kahanemine (μm/m)  200  600  800
 Kahanemine (%)  0,02 0,06   0,08

Mehaaniline vastupidavus
Vastupidavusklass = 0,6 (klaas=1, betoon 35/25=2-3).

Survetugevus

1 ööpäev 30 N/mm²
2 ööpäeva 45 N/mm²
7 ööpäeva 65 N/mm²
28 ööpäeva 85 N/mm²

Tõmbetugevus

2 ööpäeva  8-10 N/mm²
28 ööpäeva 7,5 N/mm²

Paindetugevus

1 ööpäev

6 N/mm²

2 ööpäeva

 7,5 N/mm²

7 ööpäeva

 8,5 N/mm²

28 ööpäeva

 11 N/mm²

 Nakketugevus
>1,5 N/mm² (28 ööpäeva)

Segamisvahekord
Vesi : mört = 1:9,75-10,25 massiosadena

Kattekihi paksus
Minimaalne 10 mm ja maksimaalne 50 mm.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Parandusi ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga.

Töötlemisaeg
Sika Abraroc töötlemisaeg aluspinna ja õhu erinevatel temperatuuridel.

Temperatuur: +5ºC +20ºC +30ºC
Töötlemisaeg: 20min 15min 10min

Kulunorm
1 m² ala katmiseks 1 cm paksuse kihiga on vaja 21 kg ainet Sika Arbaroc ja 2,5 l vett.

Pakend
25 kg kott

Säilivus
Avamata originaalpakendis 6 kuud valmistamiskuupäevast..

Ladustamine
Kuivas ruumis niiskuse ja sademete eest kaitstuna. Ei rikne külmas kuivas laos.

Katsearuanded
Compagnie Nationale Du Rhone (Prantsusmaa):

 • CNR katsearuanne 8984: mehaaniline vastupidavus
 • CNR katsearuanne 9592: tugevus ja mehaaniline vastupidavus
 • CNR katsearuanne 10477: löögikindlus

EMPA Dübendorf (Saksa):

 • SIA 162/1 Prüfung Nr 10 (nass).

Ettevaatusabinõud

Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sgamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputadarohke veega (15 min) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladmine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee