„Kruuda kvartalis“ sahisevad muudatused?


Äripäev 22.02.2008

Ligi kolmandiku osas Oliver Kruudale kuuluva Pärnu maantee ääres oleva kvartali maa sihtotstarvet muudeti tootmismaast ärimaaks.

Tallinna linnavalitsus muutis käskkirjaga Pärnu mnt 139 kinnistu (52 410 m2) sihtotsarvet, senine tootmismaa uueks sihtotstarbeks määrati ärimaa.

"Pärnu mnt 139 kinnistu ärimaa sihtotstarve vastab Tallinna üldplaneeringule. Nimetatud maa-alale on lubatud ehitada detailplaneeringut koostamata, kuna tegemist on rekonstrueerimisega ja renoveerimisega, millega ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust," seisab Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjas.

Spekuleeritud on teemal, et Jaanus Otsa ja Olaf Hermani uus kinnisvarafirma Otsa & Herman Grupp asub koostööd tegema seoses selle kinnistuga just Oliver Kruudaga.

"See on selge, et elamuturul pole praegu midagi teha. Pigem hakkame koostööd tegema Oliver Kruudaga, kellega meil on pikaajalised suhted," ütles Olaf Herman hiljuti Eesti Ekspressile.

Pärnu mnt 135 kinnistu omanikeringi kuuluvad lisaks AS-le Kalev ja Kalev Real Estate Companyle, mille suuromanikuks on Oliver Kruuda, veel ka OÜ Raldon, mille omanikuks on ärimees Mati Tusov. Lisaks ka Krono Holding, mille suurosanikuks on jällegi Mati Tusov ning väiksema osalusega Indrek Prants, Sven Mansberg ja Armin Kõomägi. Tusovile kuulub natuke alla poole kinnistust.

Samuti FER Kinnisvara, mille osanikeringi kuulub neli meest: Andres Antsov, Margus Kangur, Ilmar Tennokese, Toomas Ollesk.


Kangur: püstitame oma Pärnu mnt krundile ärimaja

Fer Kinnisvara osaniku Margus Kanguri sõnul püstitavad nad Tallinnas Pärnu mnt 139 olevale vabale krundile ärimaja.

„Sellepärast muudeti, et seal tootmist enam pole. Seal ongi kõik ärimaa. Ja vastavalt detailplaneeringule lähevad need ka eraldi kruntimisele, kõik need ettevõtmised, mis seal peal on. Situatsioon on ju ka täna sama, seal ongi ju kõik äriobjektid,“ kommenteeris Fer Kinnisvara, mis on Pärnu mnt 139 krundi üks omanikke, osanik Margus Kangur põhjusi, miks maa sihtotstarvet muudeti.

Mida see korrastamine tähendab? „Seal on üks suur krunt, mis on kaasomandis, need jaotatakse ärimaadeks ja siis osadeks, liidetakse sõltuvalt kellele ja kuhu. Ma ei ole targem, sest ma täpselt ei tea ausalt öeldes,“ märkis Kangur.

Kas sinna kinnistule võib ka mõni uus ehitis kerkida? „Vastavalt detailplaneeringule on sinna tahapoole planeeritud küll ärimaid veel ja minu arvates küll ka korterelamuid. Aga ma ei tea, kui aktuaalne see täna on, see maa ei kuulu meile ja ma ei tea mida nende omanikud teevad,“ märkis Kangur.

„Meie maal on küll veel üks krunt, kuhu me kavatseme ärihoone püstitada,“ sõnas Kangur ning lisas, et oma krundi peal on nad ka ise arendajad. Teiste arendajate kohta ta miskit kosta ei osanud.


Otsa: tahame juhtida Pärnu mnt kinnistute projekti

Skanska juhtkonnast lahkunud Jaanus Otsa sõnul soovib ta koos Olaf Hermani ja nende ühise kinnisvarafirmaga Otsa & Herman Grupp olla Pärnu mnt kinnistute ümber toimuva protsessi projektijuht.

Varasemalt on Herman välja käinud lause, et plaanivad ärimees Oliver Kruudaga Pärnu mnt 139 kinnistute osas koostööd teha.

„Koostöö on algusfaasis, võib-olla läheb veel kolm neli kuud enne kui millestki konkreetsest saame rääkida. Minu käes pole ka seda kristallkuuli, et ma teaks väita kuidas asjad lähevad,“ kommenteeris Otsa.

„Meie soov on olla selle protsessi projektijuht, kuid täna siduvaid lepinguid selles küsimuses veel pole,“ märkis Otsa.

Kas kinnistule võivad kerkida ka uued äri- ja korterelamud? „Detailplaneeringut algatatud veel pole ning midagi konkreetset veel väita ei tea. Ma ei kommenteeri enne midagi, kui detailplaneering on algatatud, mingi tõenäosus on olemas,“ lisas Otsa.


Kalev REC: koostame detailplaneeringut

Kalev Real Estate Company juhatuse liikme Ott Karolini sõnul koostavad nad hetkel oma Tallinnas Pärnu mnt 139 asuvale krundile detailplaneeringut.

"Ei oska kommenteerida. Mis puudutab Kalev RECi, siis teeme detailplaneeringut, asi on eskiisi staadiumis. Sinna tulevad jah äripinnad. Loodame lähitulevikus detailplaneeringu algatatud saada,“ kommenteeris Karlon võimalikke muutusi Pärnu mnt 139 kinnistul.

Kas teie võimalik koostööpartner võiks olla Jaanus Otsa ja Olaf Hermani ühine kinnisvarafirmaga Otsa & Herman Grupp? „Kalev RECil on suurest kinnistust mõttelised osad. Mis puudutab Kalev RECi, siis meie ajame seal oma asja. Koostööd küll kellegagi ei tee,“ märkis Karlon.

Kui suurt osa nende kinnistust see detailplaneering hõlmab? „Päris suur tükk on, peast öelda ei oskagi. Sisuliselt kogu kvartal on haaratud detailplaneeringusse,“ lisas ta.