Valminud on 6 riigi kinnisvaraturu analüüs


Pressiteade 22.02.2008

Kinnisvaraettevõte Arco Vara ning audiitor- ja konsultatsioonifirma Deloitte avaldasid esmakordselt kuut riiki hõlmava kinnisvaraturu analüüsi, mis kajastab tagasivaadet 2007 turuliikumistele ning annab nägemuse ka käesoleva aasta tendentsidest.

Ülevaates antakse nägemus Arco Vara kõikide koduturgude (Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Bulgaaria ja Rumeenia) turust erinevate kinnisvarasektorite lõikes. Analüüs on inglisekeelne ning kättesaadav Arco Vara kodulehelt http://www.arcorealestate.com/ .

Lähtuvalt globaalsest kinnisvara- ja aktsiaturgude jahenemisest, on 2007. aasta olnud Arco Vara kõikidel koduturgudel väga volatiilne. Baltikumi majanduskasvu aeglustumine, inflatsiooni kiirenemine, pankade karmistunud laenupoliitika ning kaasnenud investorite ning kohalike tarbijate äraootav hoiak kinnisvaraturu suhtes on eelkõige aasta teises pooles toonud kaasa mitmeid muudatusi. Baltikumi eluasemeturgu iseloomustavad pikenenud müügiperioodid, hinnakorrektsioonid ning pakkumismahtude kasv. Arendusmahud on pidurdunud, kuid üldine tehingute arvu langus ning hindade langus on regioonis tervikuna siiski mõõdukad. 2008. aasta I kvartal on näidanud mõningast turu elavnemist tehingumahtudes ning "paikaloksumist" hinnatasemeis.

Bulgaaria ja Rumeenia turge iseloomustas 2007. aastal seevastu hoogne arendus- ja ehitustegevus. Bulgaaria kinnisvarahinnad kasvasid ametliku statistika kohaselt eelneva aastaga võrreldes 29%. Nõudlus kaasaegsete büroopindade osas on kõrge ning kaubanduskeskuse turg on arenemas, kusjuures kaubanduspinna maht elaniku kohta on Bulgaarias veel regiooni madalaim. Rumeenia kinnisvaraturgu iseloomustab samuti väga aktiivne elamispindade arendustegevus, turule on tulnud mahukaid projekte ning arendustegevus on liikumas ka linna äärealadele. Nõudlus kvaliteetsete kontori- ja kaubanduspindade osas on kõrge ning tootlusnäitajad investoritele atraktiivsed, mis on toonud kaasa ka selles sektoris väga hoogsa arendustegevuse. Ukraina eluasemeturg on eelnevate aastatega võrreldes olnud vähem aktiivne, kuid kontori- ning kaubanduspindade turusektor seevastu laieneb tormiliselt ning turule siseneb uusi nimekaid tegijaid.

Täpsemat infot kõigi turgude kohta leiate dokumendis olevatest tabelitest ja kodulehelt: http://www.arcorealestate.com/?content=484 .

Arco Vara hindamisosakonna juhi Tõnu Lutsu sõnul on kõiki kuut riiki hõlmava turuülevaate projekt esmakordne ja annab hea tervikpildi turgude arengutest. "Meil on tõeliselt hea meel, et koostöös tugeva partneriga saame turule tuua uut teadmist. Ühtsetel alustel koostatud makrokeskkonna ning maksundusvaldkonna ülevaade Deloitte poolt ning Arco Vara analüütikute koostatud turgude analüüs on kahtlemata väga vajalik materjal meie erinevatele klientidele ning partneritele," sõnas Luts.

Deloitte Advisory maksuosakonna juht Mait Riikjärv lisas, et Deloitte'i jaoks onEuroopa majandusruumis tugevate partnerite koostööl oluline kaal. "Täiendame teineteist positiivselt ning selle sünergiaga anname oma klientidele kahtlemata tugeva lisaväärtuse. Arco Vara kogemused, oskusteave ning lai haare seda kõike ka võimaldab. Loodan, et tulevikus teeme sarnaseid koostööprojekte järjest enam," ütles Riikjärv.

Arco Vara on Baltimaade juhtiv kinnisvaraettevõte, mis laieneb Ida-Euroopa turgudel opereerides juba nii Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias. Ettevõtte tegevus hõlmab nii kinnisvara vahendus-, arendus- ja ehitus -tegevust kui ka investeeringute juhtimist. Firmal on esindused 30 linnas ning grupis ja selle ühisettevõtetes töötas 2007. aasta kolmanda kvartali seisuga kokku 649 inimest. Arco Vara AS 2007. aasta 9 kuu konsolideeritud käive moodustas 687 mln krooni (44 mln eurot), puhaskasum 264 mln krooni (17 mln eurot) ja bilansimaht 3 536 mln krooni (226 mln eurot). Arco Vara aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil.

Deloitte on kaubamärk, mille all kümned tuhanded sõltumatute firmade pühendunud professionaalid üle maailma on koondunud selleks, et pakkuda valitud klientidele audiitor- ja riskihaldusteenuseid, juhtimis,- finantsnõustamis- ning maksukonsultatsioone. Need firmad on Deloitte Touche Tohmatsu ("DTT"), Šveitsi ühenduse (Verein) liikmed. Iga liikmesfirma osutab teenuseid kindlas geograafilises piirkonnas ning allub selle riigi või riikide seadustele ja regulatsioonidele, kus ta tegutseb. DTT aitab koordineerida liikmesfirmade tööd, kuid ta ise klientidele teenuseid ei osuta. DTT ja tema liikmesfirmad on eraldiseisvad ning sõltumatud juriidilised isikud, mis ei saa kohustada teisi ettevõtteid. DTT ja tema iga liikmesfirma kannavad vastutust vaid iseenda, mitte üksteise tegude või tegemata jätmiste eest. Igal DTT liikmesfirmal on erinev struktuur vastavalt kohaliku riigi seadustele, regulatsioonidele, kohalikule praktikale ja teistele faktoritele ning tal on õigus tagada oma territooriumil professionaalsete teenuste osutamine läbi oma tütar- ja sidus- ja/või teiste ettevõtete.