Rae vallas on käimas motoringraja mõjude hindamise protsess


BNS 21.02.2008

Rae vallavalitsus teatas, et valmis on saanud Rae valda plaanitava motoringraja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm ning keskkonnamõjude hindamise protsess peaks lõppema sellel aastal.

KSH programmi avalik arutelu ja ringraja eskiisi tutvustamine toimub 6. märtsil Rae vallavalitsuses.

Planeeritava ringraja 28 hektari suurune territoorium asub Tallinn-Tartu maantee ääres Aaviku külas.

Lisaks motoringrajale on kavas alale rajada veel uisuareen, suusatunnel, tribüünid pealtvaatajatele ja administratiivhoone.

Motoringraja ehitamise plaani kajastab ka praegu avalikustamise faasis olev Rae valla üldplaneering.

Motoringraja üheks olulisemaks mõjuks on KSH programmi kohaselt müra.

Ringraja projekti arendajaks on OÜ Rae Ring.