Piiriäärsed vallad saavad kohalike teede hoolduseks lisaraha


Pressiteade 21.02.2008

Täna kinnitas valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud kohalike teede hoiuks eraldatava raha jaotuse, mille järgi saavad Kagu-Eesti piiriäärsed vallad kohalike teede jaoks senisest enam vahendeid.

Kuus Kagu-Eesti piiriäärset valda saavad kohalike teede ehitamiseks ja remondiks igaüks 2,5 miljonit krooni lisaks tavapärastest arvestusmeetoditest tulenevatele vahenditele. Valitsuskabinet seadis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kohustuse piiriäärseid omavalitsusi täiendavalt rahastada juba 2005. aasta juulis.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on vallad lubatud lisavahendeid pikisilmi oodanud. "Nüüd sai vana lubadus lõpuks täidetud," ütles Parts. "Setumaal peavad kohalikud teed olema sama heas korras kui näiteks Lääne- või Pärnumaal. Setumaad tuleb eelistada, kuna olemasolev teedevõrk ja loomulikult ka kvaliteet tuleb kooskõlla viia ajutise kontrolljoone reaalsusega.

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri sõnul peab Eesti olema üks tervik. "Piltlikult öeldes peab Võõpsu rahval lähimasse linna Räpinasse tööle sõitmiseks olema sama hea tee kui viimsilastel Tallinna," lisas ta.

Kokku jaotatakse avalikult kasutatavate kohalike teede korrashoiuks 2008. aastal 670 miljonit krooni, sealhulgas 37 miljonit krooni 2007. a lisaeelarve vahendeid. Seaduse järgi on vajalik eraldada kohalike teede hoiuks vähemalt 10 protsenti teehoiuks ette nähtud vahenditest, valitsuse otsusel on 2008. aastaks eraldatud kohalike teede hoiuks 15 protsenti teehoiuks ette nähtud vahenditest. Valitsus kinnitab raha kohalike omavalitsuste kaupa, kes omakorda määravad ehitatavad, remonditavad või hooldatavad teed.