Rohelised: Eestisse tuumajaama rajamine on mõttetu


BNS 20.02.2008

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esimees Valdur Lahtvee leiab, et Eestisse tuumaelektrijaama rajamine oleks rahaliselt mõttetu ning Eesti peab panustama hajutatud energeetikale, vahendab portaal www.etv24.ee Eesti Televisiooni uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles tuumajaama Eestisse ehitamise võimalikkust kommenteerides diplomaatiliselt, et ettevõte ei välista ühtegi kasulikku projekti. Tema sõnul ei ole tuumaenergia eesmärk omaette, ent taastuvenergeetika arendamise kõrval on tegu teise CO2-vaba tootmisallikaga.

Liive tunnistas, et ettevõte sondeerib pinda, kus võiks välja töötada Eesti jaoks sobivate väikesemahuliste tuumajaamade projektid. "Me oleme seotud ühe projektiga, saame infot, kus arendatakse alla 400-megavatist tuumareaktorit, mis peaks kommertskasutusse minema aastal 2015," ütles Liive.

Kui Ignalina tuumajaamas osalemise üle ei antud võimalust avalikuks debatiks, siis Eesti tuumariigiks saamise võimalus tõotab tuliseid vaidlusi. Lahtvee sõnul on Eesti energeetika tulevik hajutatud ja väiksemate kadudega energeetika, mis kuidagi tuumajaama ideega kokku ei sobi.

"Meie tänased katlamajad kaugküttevõrkude juures tuleb kõik ümber ehitada koostootmisjaamadeks. Hajutatud tootmine, lisaks sellele, et see on efektiivsem ja keskkonnasõbralikum, tõstab märkimisväärselt meie energiavarustuse julgeolekukindlust, mis meil täna on äärmiselt haavatav just tootmise kõrge kontsentratsiooni tõttu," rõhutas Lahtvee.

Majandusministeeriumis on alanud Eesti elektrimajanduse arengukava koostamine, mille käigus käsitletakse Eesti oma tuumajaama plusse ja miinuseid.

Ministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Einari Kiseli hinnangul tagaks tuumajaam tänaste hinnangute järgi pikas perspektiivis Eestile ühe odavamatest elektrihindadest. "Samas on loomulikult sinna jõudmine äärmiselt pikk protsess, mis võtab vähemalt 15 aastat aega," ütles Kisel.

Liive selgitas, et maailmas ei ehitata ühtegi tuumajaama salaja. "See on avaliku diskussiooni teema, see on tõsise diskussiooni teema ja avalikus diskussioonis, tõsises analüüsis tekivad õiged otsused," sõnas ta.

Ilma energia kokkuhoiu ja tootmisefektiivsuse programmita ei ole tuumajaamal mõtet, sest tehnikaülikooli uuringute järgi läheb umbes kolmandik Eestis toodetud elektrist lihtsalt raisku. Võimalike tuumajaama asukohtadena on räägitud Sillamäest ja Muuga lahe äärsetest graniidimaardlatest, kuhu saaks graniidi väljakaevamisel panna tuumajäätmed.