Tartu linnavalitsus saadab volikokku Fortuuna kvartali detailplaneeringu


Pressiteade 19.02.2008

Tartu linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu Raatuse, Pikk, Fortuuna ja Põik tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu ning saadab selle heaks kiitmiseks linnavolikogule.

Planeeritav ala hõlmab ligi nelja hektari suurust maa-ala Ülejõel, detailplaneeringuga määratakse kruntidele ehitus -õigus, võttes arvesse kvartali hoonestuskava arhitektuurivõistluse võidutööd "Õnneloomus".

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on kvartali tänavate äärsesse ossa planeeritud elamu- ja ärihooned ning kvartali keskel kolme- kuni viiekorruselised elamud. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks, et suurendada hoonete korruselisust kuni kuue korruseni.

Hoonestatava ala keskele on ette nähtud avalik haljasala.

Fortuuna tänava äärde on planeeritud valdavalt äripindadega korterelamud, mille korruselisus varieerub ühest kuni neljani. Pika tänava äärne hoonestus on planeeritud maksimaalselt viiekorruseline. Raatuse ja Pika ning Raatuse ja Põik tänavate nurgale on ette nähtud ärihoonete ehitamine, nende vahele planeeritakse korterelamu. Põik tänav säilitab enim oma ajalooliselt väljakujunenud ilmest, sinna on planeeritud korterelamud ja suurem avaus vanausuliste palvemajale.

Liikluskorralduse osas annab detailplaneering lähiperspektiivi ja kaugperspektiivi liikluskorralduse. Parkimine on kvartalis lahendatud nii maapealsena, hoonealusena kui maa-alusena, lähtudes nõudest, et iga planeeritud korteri kohta peab olema vähemalt üks parkimiskoht.

Kui volikogu detailplaneeringu heaks kiidab, läheb planeering avalikule väljapanekule, kus oma sõna saavad sekka öelda kõik linlased.