Laaksaare ja Piirissaare sadamate KMH toob välja kopra mõju


BNS 13.02.2008

Saarte Liinid AS-i tellimusel Piirissaare ja Laaksaare sadamate keskkonnamõju hindamise (KMH) läbi viinud OÜ Corson toob sadamate rekonstrueerimisel esile kobraste mõju.

Laaksaare ja Piirissaare saare ühenduse pidamist raskendavad Peipsi järve geoloogilisest eripärast ja ilmastikust tulenevad asjaolud nagu veetaseme alanemine ja laevateede ummistumine setetega.

Samal ajal seavad Emajõe-Suursoo serval, Tartumaal Meeksi vallas Peipsiäärsel madalikul asuva Laaksaare sadama ümbruse üleujutusohtu koprad. Kobraste uuristava tegevuse tõttu soovitavad keskkonnaeksperdid ka Piirissaare kanali kalda kindlustada.

Väikesaarega ühenduse pidamiseks kavatseb riik ehitada uue laeva, rekonstrueerida sadamad ning süvendada nende kanaleid.

Hiljuti valminud KMH aruandest selgub, et mõlemad sadamad saaks parvlaeva kai sildumisliiniga 42 meetrit ja multifunktsionaalse kai sildumisliiniga 36 meetrit.

Piirissaare sadam saaks 30 ja Laaksaare 33 kohta väikestele alustele. Piirissaare kanal võib saada lainete ja kobraste kaitseks gabioonmattidest kaldakindlustuse ning kõrgema profiiliga kaldad.

Lämmijärve Saksa lahe kaldaala suhteliselt kaitstud lahesopis asuvale Laaksaare sadamale kavandatakse kaitsemuuli.

Piirissaar paikneb Peipsi Suurjärve ja Lämmijärve piiril, saare pindala on 7,76 ruutkilomeetrit ja seal elab aasta alguse seisuga 96 inimest.

KMH aruande peab heaks kiitma Tartumaa keskkonnateenistus, selle avalik arutelu toimub 28. veebruaril nii Meeksi kui Piirissaare vallamajas.