Kultuuriminister kinnitas arhitektuurimälestiseks Teaduste Akadeemia endise raamatukogu


Pressiteade 13.02.2008

Kultuuriminister kinnitas arhitektuurimälestiseks Teaduste Akadeemia endise raamatukogu ja Teaduste Akadeemia Instituudi hooned.

Kultuuriminister Laine Jänes tunnistas arhitektuurimälestiseks Tallinnas Rävala puiestee 10 asuva Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu hoone (Eesti Teaduste Akadeemia endine raamatukogu hoone) ning Estonia puiestee 7/Teatri väljak 1 asuva Eesti Teaduste Akadeemia Instituudi endise hoone peafassaadid, vestibüüli, peatrepikoja ja saali koos interjöörilahendusega. Seni olid hooned ajutise kaitse all.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on Teaduste Akadeemia endine raamatukogu ja Instituudi hooned omavahel kokku ehitatud ja nüüdsest on hoonetele määratud ka ühine kaitsevöönd. "Ühine kaitsevöönd tagab arhitektuuriliselt väljapaistvate Teaduste Akadeemia hoonete vaadeldavuse ja säilimise sobivas linnaehituslikus kontekstis," selgitas minister Jänes.

Lisaks võttis minister kaitse alla neli puithoonet Tallinnas, aadressidel Raua 30; Paekivi 2; Kivimurru 30/ Paekivi 3 ning Paekivi 9.

Kõigile mälestistele on kehtestatud kaitsevöönd vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda muinsuskaitseametis ja Tallinna kultuuriväärtuste ametis.

Kultuuriministri käskkirjad mälestiseks tunnistamise kohta avaldatakse Riigi Teataja lisas ning muinsuskaitseamet kannab teabe kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, mis asub järgmisel aadressil: http://register.muinas.ee/