Endise Kasekese restorani asemele võib tulla äripindadega kortermaja


Pressiteade 13.02.2008

Tartu linnavalitsus saadab volikokku detailplaneeringu algatamise eelnõu, millega tehakse ettepanek endine Kasekese restorani hoone lammutada ja määrata selle krundile ehitus -tingimused äri- ja kortermaja ehitamiseks.

Tähe 19 ja Tähe 19a krundile on lubatud ehitada lisaks olemasolevale alajaamale neljakorruseline hoone, mille neljas korrus võib olla kuni 60% esimeste korruste ehitusalustest pindaladest.

Lubatud korterite arv planeeritavas hoones võib olla kuni 24, hoone peab arvestama Tähe 20 hoone harja kõrgust. Planeeritava hoone esimesel korrusel peavad asuma äripinnad.

Kuna planeeritav krunt paikneb miljööväärtusega hoonestusalal, teeb otsuse detailplaneeringu koostamise algatamise kohta volikogu.