Tartu linn sai möödunud aastal 50 miljonit krooni eurotoetust


Pressiteade 13.02.2008

Tartu linn esitas 2007. aastal Euroopa Liidu toetusprogrammidesse 167 projekti, millest 120 said toetust kokku 49,8 miljonit krooni ning 24 ootab veel rahastaja otsust.

"Toetuste taotlemine läks Tartu linnal sel aastal väga hästi, kuna 84% linna projektidest said rahastuse. Oluliselt rohkem saada võimalik ei olegi," ütles Tartu linnavalitsuse välisprojektide teenistuse juhataja Pille Kams.

Toetatud projektidest suurimad olid Tartu Maarja Kooli käsitöökodade ehitus kogumaksumusega 14,8 miljonit ja Aardlapalu prügilasse kompostimisplatsi rajamine kogumaksumusega 5,1 miljonit krooni. Tartu Maarja Kooli projekti toeti Norra ja EMP Finantsmehhanismidest ning Aardlapalu prügilasse kompostimisplatsi rajamise projekt sai toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Kõige enam positiivse otsusega projekte esitasid linna allasutused, kelle 94 projekti said kokku toetust 12,9 miljoni krooni eest. Allasutustest kõige enam toetati Tartu Kutsehariduskeskuse projekte kokku 9,2 miljoni krooniga, aktiivsed taotlejad olid ka Tiigi Seltsimaja ja Tartu Descartesʼi Lütseum.

Rahastaja otsust on ootamas 24 projekti kogumaksumusega 72 mln krooni, nende hulgas on Tartu ringtee idaosa eelprojekti koostamine, Tartu linna transpordi arengukava tegevuskava realiseerimine ja Cities for Young - Linnad noortele.

Sel aastal on lisaks eelmisel aastal negatiivse otsuse saanud projektidele plaanis toetust taotleda ka mitmetele uutele projektidele, näiteks ühistranspordi infrastruktuuri arendamiseks, jalgrattateede rajamiseks, Toomemäe pargi arendamiseks ja Emajõe sildumisrajatiste ehitamiseks.

Täpse ülevaate ja info Tartu linna projektide kohta leiate linna kodulehelt aadressil http://www.tartu.ee/projektid/