Sõnajalad sukelduvad energiatootmisesse


Äripäev 12.02.2008

Laulu- ja äriperekond Sõnajalg plaanib Väike- Maarja ja Rakvere maantee äärde rajada kolm 80 meetrist elektrituulikut, kirjutas Virumaa Teataja.

Perekond Sõnajalg kavatseb Kullengale, Väike-Maarja ja Rakvere maantee äärde rajada kolm 80 meetri kõrgust elektrituulikut. Tööga tegeleva Green Electric OÜ projektijuht Oleg Sõnajalg ütles, et ettevõtmise eestvedaja on poeg Mikk Sõnajalg.

Oleg Sõnajala sõnul tehti asukohavalik selle järgi, et see asub Pandivere kõrgustiku platool, kus jätkub tuult. Samuti ehitatakse energiatuulikud lähimast majapidamisest rohkem kui poole kilomeetri kaugusele, mis ei tohiks häirida kohalikke elanikke.

"Rohelise energia järjest suurenev tootmine on maailma energiamajanduse loomulik areng,” sõnas Sõnajalg.

Tamsalu vallavalitsuse korraldusega algatati tänavu 5. veebruaril Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneering. Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg rääkis, et detailplaneeringu eesmärk on Kullenga küla Pärtli kinnistu jagamine kaheks krundiks, ühe krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja krundile ehitus -õiguse määramine.

Tamsalu abivallavanem Riho Tell selgitas, et detailplaneeringu koostamise ettepaneku kohaselt jagatakse 29,92 hektari suurune Pärtli kinnistu kaheks krundiks suurusega 23,92 ja 6 hektarit.

"Kuue hektari suurusele krundile plaanitakse ehitada kolm 600 kW elektrituulikut koguvõimsusega 1,8 MW," ütles Tell.

“Detailplaneeringus on kirjas kaabelliini rajamine Kullenga alajaamast tuulikuteni Eesti Energia õhuliini servituudile ning juurdepääsutee ehitamine Rakvere – Väike-Maarja - Vägeva maanteelt,” selgitas vallavanem Uudebeg.

Toomas Uudeberg kommenteeris, et detailplaneeringus on seatud ka keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja planeeringualas servituutide vajaduse määramine.