Linnavalitsus kehtestab Raadiku asumi detailplaneeringu


Pressiteade 12.02.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva Raadiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada 6,5 ha suurusele alale üheksa korterelamut.

"Planeeringuga nähakse ette kolm kuni 16-korruselist ning kuus 6- ja 8-korruselist korterelamut ja viiekorruseline poollahtine parkimismaja," tutvustas abilinnapea Taavi Aas rajatava asumi linnaruumilist lahendust. "Alale on kavas ehitada kuni 1176 munitsipaalkorterit sundüürnike ja noorte spetsialistide eluasemeprobleemide lahendamiseks," täpsustas Aas.

Elamute vaheline ruum on kavandatud kõrghaljastusega puhke- ja rekreatsioonialaks, kuhu on ette nähtud laste mängu- ja spordiväljakud ning istumiskohad. Alale istutatakse vähemalt 300 puud.

"Raadiku kinnistu on pikka aega kasutusest väljas ning selle heakorrastamine, uue hoonestuse ja tänavavalgustuse rajamine, teeb piirkonna ohutuks ja turvaliseks," ütles Aas. "Ühtlasi saab selle detailplaneeringu realiseerimise tulemusel lahendatud paljude perede eluasemeprobleem."

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala. Mustakivi elamupiirkonnas Peterburi tee ja Raadiku tänava vahelisel alal paikneva Raadiku tn 8 kinnistu omanik on OÜ Raadiku Arendus, detailplaneeringu koostas RAP Arhitektid OÜ.