Prügimäeks muutunud garaažid lammutatakse


Äripäev 11.02.2008

Seitsmekümnendate aastate lõpus rajatud garaažide ala Kivimäel Värsi tänaval otse raudtee ääres on muutunud räpaseks prügimäeks, seepärast otsustas linnavalitsus hooned lammutada ja ala korrastada.

Enamik Värsi tänava ääres asuvaist garaažidest on praeguseks räsitud või lõhutud ning nende ümbruses laiutab kõikvõimalik prügi. Ainult mõni üksik endistele garaažikooperatiividele kuulunud bokside rida on veel suhteliselt korras, kirjutas Postimees.

Neist garaažidest on saanud Nõmme häbiplekk, mistõttu tegid linnaosa juhid linnavalitsusele ettepaneku tunnistada need peremeheta ehitisteks ja lammutada.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles, et Värsi tänava garaažidel pole omanikku, kuna kooperatiivid lõpetasid tegevuse juba 1990. aastate lõpus. 2005. aastal teatas linnavalitsus, et kooperatiividele kuulunud ehitised tunnistatakse peremehetuks, kui ei ole moodustatud ühistuid.

Üheksast endisest kooperatiivist on vaid kolm hakanud ühistu moodustamiseks asju ajama. Sellest tingituna lülitaski linnavalitsus kolm garaažikompleksi peremehetuks tunnistatavate ehitiste hulgast välja. Võrk loodab, et pärast vastava teate ajakirjanduses avaldamist hakkab veel mõni inimene asju ajama.