Lääne-Tallinna keskhaigla hoonete eskiisile proteste polnud


BNS 07.02.2008

AS-i Lääne-Tallinna Keskhaigla taotlusel algatatud Paldiski maanteel asuvate kinnistute detailplaneeringu eskiisprojektile keegi põhimõttelisi vastuväiteid ei esitanud.

Tallinna linna tellitud Paldiski maantee 62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosa piirile ning põhja suunas Stroomi puhkealani ulatuvale maa-alale haiglakompleks, mis koondaks kõik Põhja-Tallinna linnaosas paiknevad tervishoiuasutused ja vastaks kaasaja meditsiinialase tehnoloogia ja ravimeetodite rakendamise nõuetele.

Planeeringu koostamise tingis vajadus ehitada olemasolevate haiglahoonete juurde täiendavad korpused ning parkimise paremaks korraldamiseks parkimismaja. Kavas on rajada ka meditsiiniline kainestusmaja.

Planeeritava ala suurus on 7,9 ha.

Eelmisel nädalal Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses toimunud planeeringu eskiisprojekti tutvustaval arutelul käsitleti mitmeid projekti lahendusega seonduvaid probleeme.

Ilmnes, et esitatud detailplaneeringu eskiisi maht ei vasta projekteerimise lähtematerjalidega määratud planeeritava ala piiridele ja suurusele, mis on 9,5 hektarit. Sellest tulenevalt on lahendamata planeeritava ala ja kontaktvööndi vaheline teedevõrk ning Paldiski maanteega ühendussõlmede rajamisega kaasnevad liiklusprobleemid.

Arutelul otsustati kaaluda võimalust leida kainerile ruumid haiglakompleksi Haabersti-poolsesse piirkonda.

Kuna Seevaldi territooriumile kavandatakse muinsuskaitsealuse heimat-stiilis hoonestuse jätkuna kõrgetasemelise arhitektuuriga väikeelamute kvartalit, siis ei sobi kainer sinna piirkonda. Ka Merimetsa Selveri ja taarapunkti vahetu lähedus võib hakata probleeme tekitama.

Arutelul otsustati leida võimalus haiglakompleksi territooriumile haiglakülastajate jaoks lisaparklakohtade rajamiseks.

Ühe probleemina kerkis üles tervishoiuasutuste liigne tsentraliseerimine - Põhja-Tallinna linnaosa elanike juurdepääs perearstidele ja ambulatoorset ravi vajavatele haigetele muutub piirkonna kõigi väiksemate arstikeskuste likvideerimisel tülikaks.

Kokkuvõttes leidsid arutelul osalenud, et eskiisprojekti arhitektuurne lahendus sobib detailplaneeringule aluseks võtta ja et planeeringu koostamisel tuleb arvestada arutelu käigus tõstatatud probleemide ja ettepanekutega.

Arutelul osalesid detailplaneeringu eskiisi koostanud AS-i K&H, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna Majaomanike Seltsi ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse esindajad.