Koolitus - Projektide vormistamine ja rahastusallikad

 

  • Kas puutute kokku projektide kirjutamisega?
  • Kas olete kulutanud aega selle üle mõeldes, kuidas koostada eelarvet, täita taotlusvormi lahtreid jms?
  • Kas otsite sobivat fondi oma projektile?

Koolitus Teile sobival ajal ning sobivas kohas (üle Eesti):

Koolitus - Projektide vormistamine ja rahastusallikad

Koolitusel antakse osalejaile põhjalikke teadmisi projekti praktilisest koostamisest ja vormistamisest võimaldades kompetentside igakülgset arengut projektide kirjutamiseks ja elluviimiseks.

Sihtgrupp: tarmukad inimesed mittetulundus- ja avalikust sektorist, kes peavad kokku puutuma projektide koostamise ja lisaressursside leidmisega. Valdkond ei ole piiratud, sest oleme koostanud projekte hariduse, sotsiaaltöö, noorsootöö, kultuuri, tervishoiu, keskkonna jpm valdkondades).

Koolituse teemad:

  • Projektide taotlusvormid
  • Eelarvete vormid, seletuskirjad
  • Lisad (partnerluskiri jms)
  • Vigade pingerida
  • Nipid, soovitused vormistamisel, müüdid
  • Projektide hindamine rahastajate poolt (näidised rahastajate hindamiskriteeriumitest ja -lehtedest)
  • Fondide tutvustus

Projektiekspert OÜ meeskond täienes äsja kogenud ja hinnatud koolitaja näol, kelleks on Jaan Urvet (MA). Tema koolitusi tellivad pidevalt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Rahvaülikool.

Projektiekspert OÜ on kuuendat aastat tegutsev Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.

Firma missioon on aidata kaasa mittetulundussektori arengule nende tegevusele rahastuse leidmise kaudu. Tulenevalt oma missioonist on firma koostööpartneriks Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Projektiekspert OÜ koostatud projekte on rahastatud paljudel klientidel: SA Maarja Küla, MTÜ Hea Algus, MTÜ Eesti Lugemisühing, MTÜ Eesti Vähiliit, MTÜ Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, MTÜ Eesti Lastekaitse Liit, SA Eesti Lastefond, Tallinna Kurtide Kool, Tartu Maarja Kool jne. Projektide rahastajate, klientide, valdkondade jms saate tutvuda aadressil www.projektid.ee/portfoolio.

Lähem info koolituse kohta www.projektid.ee/koolitus.

Palun täpsustage millal, kui pikalt, kus ja kellele koolitust tellida soovite ning Teile saadetakse hinnapakkumine. MTÜdele ja SAdele on soodustused.

Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ

626 3236
50 10 425
www.projektid.ee