Kopli kinnisvaraprojektid võivad kahjustada Natura-ala


Äripäev 05.02.2008

Tallinna Linnuklubi teatas, et Tallinnas Paljassaare poolsaarel arendatavad kinnisvaraprojektid võivad ohtu seada üle-euroopalise tähtsusega Natura-ala.

„Tallinna Linnuklubi jälgib kasvava murega suurte kinnisvaraprojektide arendamist Tallinnas Paljassaare poolsaarel, millega suurendatakse inimsurvet üle-euroopalise tähtsusega Natura-alale – Paljassaare hoiualale,“ seisis teates.

Endise Paljassaare sadama territooriumile kavandatakse elamupindu 20 000–30 000 uuele püsielanikule, samuti tehissaare rajamist Tallinna lahte. Vahetult hoiuala piiri taha plaanitakse Ecobay projektiga elamuehitust ja ärimaid ilmselt samas suurusjärgus.

„Megaprojektid Paljassaarel seavad aga ohtu Paljassaare hoiuala soodsa seisundi, mida peab Eestis tagama keskkonnaministeerium. Taolised kinnisvaraarendused võivad üheskoos mõjutada ala negatiivselt, kuna suurenevad õhusaaste ja müra ning oluliselt kasvavad inimkoormus hoiualal ja mereliiklus hoiuala ümbruses,“ on linnuklubi mures.

Tallinna Linnuklubi on seisukohal, et jäätmekäitlusmaale planeeritava Ecobay projekti puhul on tegemist perspektiivitu kavaga, kus kavandatavad elamud piirnevad ühest küljest Natura-alaga, teisest küljest aga Tallinna reoveepuhastusjaama ning ohtlike ja inertsete jäätmete ladestuspaigaga.

Kuivõrd Paljassaare hoiuala puhul on tegemist üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku alaga, kus on kohatud 41 Linnudirektiivi I lisa liiki, kellest alal pesitseb 12, siis on vajalik Euroopa Komisjoni nõusolek selleks, et linnuala kahjustavat arendustegevust ellu viia. Tallinna linnavalitsusel on õigus keelduda arendaja taotlusest algatada kõnealuse ala detailplaneering.

Paljassaare poolsaare põhja- ja lääneosas paiknev Paljassaare hoiuala on üle-euroopalise tähtsusega linnuala, kus Tallinna Linnuklubi liikmed on registreerinud 212 liiki linde. Paljassaares kohatud liikidest kuulub Eestis kaitse alla 77 liiki.

Tallinna Linnuklubi on mittetulundusühing, mille eesmärk on lindude uurimine, tutvustamine ning kaitse Tallinna linnas ja Harjumaal. Eesmärkide saavutamiseks teeb Linnuklubi koostööd Tallinna ja riiklike ametiasutustega. Tallinna Linnuklubil on 39 aktiivset liiget.