Viljandi uue linnaosa üldplaneering läheb avalikustamisele


Pressiteade 04.02.2008

Planeeritav maa-ala paikneb Männimäe elamukvartalist lõuna pool külgnedes Riia maanteega ja Viljandi järvega. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 47,6 hektarit. Planeeritavale alale kavandatakse ligikaudu 45 000 m2 pinda elamute ehitamiseks, mis koosneb eeldatavalt ligikaudu 370 elamisüksusest, 10 000 m2 pinda ärihoonete ja 15 000 m2 ühiskondlike hoonete tarvis.

Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneering võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandi Linnavolikogu 25. jaanuari 2008. aasta otsusega nr 217.

Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuri- ja planeerimisameti juhataja, linna peaarhitekt Marko Männik ütles, et Järveotsa linnaosa üldplaneering on tutvumiseks välja pandud 7. veebruarist kuni 6. märtsini Viljandi linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 asuva maja teise korruse teadetetahvlil ja linnaraamatukogu perioodika lugemissaalis.

Üldplaneeringu avalik arutelu on 6. märtsil kell 16 Viljandi linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 maja teise korruse saalis. Kui Järveotsa linnaosa planeerivad arhitektid on planeeringusse ettepanekud, täiendused ja parandused sisse viinud, läheb üldplaneering volikogule kehtestamiseks.