Süda Maja teeb Ameerikanurga Äripargi arendamisel koostööd Norra arhitektuuribürooga AMB Arkitekter


Pressiteade 04.02.2008

AS Süda Maja allkirjastas koostöölepingu Norra arhitektuuribürooga AMB Arkitekter, kes koostab Ameerikanurga Äripargi arhitektuurse projekti.

"AMB Arkitekter töötab välja Ameerikanurga Äripargi sisese paigutuse, määrates ära hoonete asukohad, pargisisesed liiklusskeemid, parkimisplatside ja haljastuse paigutuse," ütles Veiko Murruste. "Lisaks töötab AMB välja arhitektuursete lahenduste lähtekohad hoonete projekteerimiseks ning koostab omapoolse nägemuse materjalide ja värvide valiku, siltide kujunduse ning haljastuse põhimõtete kohta. Edasine projekteerimistöö põhineb AMB väljatöötatud alustel, kuid sõltub hoonete tulevaste omanike ja/või operaatorite konkreetsetest soovidest ja vajadustest."

"Pöördusime AMB Arkitekteri poole, sest otsisime pikaajalise rahvusvahelise kogemuse ja põhjalike äripargi planeerimise teadmistega arhitekte, kes tagaks Ameerikanurga Äripargi funktsionaalsuse ja optimaalseima kasutuse," ütles AS-i Süda Maja juhataja Veiko Murruste. "Arhitektuuribürool on pikaajaline kogemus Skandinaavias ning ettevõte on teinud palju töid ka Riias."

"Meie büroo on tegutsenud 25 aastat, meil on pikaajaline kogemus muuhulgas äriparkide projekteerimises ning oleme spetsialiseerunud kaubandusliku otstarbega hoonete projekteerimisele," ütles AMB Arkitekter partner Mario Obmascher. "Ameerikanurga Äripark on meeldiv väljakutse ning kuna pargi asukohas varasem hoonestus ja teedevõrk peaaegu puudub, saame luua parimatest praktikatest lähtuva kaasaegse ja hästi funktsioneeriva äripargi."

AMB Arkitekter on asutatud 1983. aastal, olles Skandinaavia üks juhtivatest arhitektuuribüroodest, mis on spetsialiseerunud ostukeskuste projekteerimisele. Ettevõttel on pikaajaline kogemus muu hulgas ka elamu-, kontori- ja spordihoonete ning hotellide projekteerimises ning sisekujunduses. AMB meeskonnas on 50 töötajat 17 eri rahvusest. 2005 aastal avati AMB International kontor Riias. Tallinnas on AMB Arkitekter projekteerinud Ülemiste kaubanduskeskuse. AMB Arkitekter partner Einar Aakerøy oli hiljutiseni Rahvusvahelise Kaubanduskeskuste Nõukogu ICSC (International Council of Shopping Centers) žüriis, mis valib igal aastal Euroopa parimad kaubakeskused.

Ameerikanurga Äripark ( http://www.ameerikanurga.ee/ , http://www.americancorner.ee/ ) on 85 hektari suurune äripark, kuhu rajatakse kaubandus-, lao- ja (väike)tootmishooned. Ameerikanurga Äripark asub Rae vallas, Jüri asula vahetus läheduses, 10 km kaugusel Tallinna linnapiirist. Äripark külgneb Tartu maantee ja Tallinna ringteega ning paikneb magistraalide lõuna- ja läänesuuna vahelisel alal. Terviklikku ettevõtluskeskkonda rajatakse kaasaegsed tehnovõrgud, teed, tänavavalgustus ja keskkonda ilmestav kõrghaljastus. Äripargi planeerimisel on lähtutud asukoha eeliste parimast kasutamisest – liitumistest magistraalidega, pargisisesest logistikast ning pargis asuvate ettevõtete vahelise sünergia loomisest. Logistiliselt soodsas ning kaubanduseks sobivas asukohas on tulevikus äripargis asuvad ettevõtted hästi nähtavad ning ligipääsetavad igapäevaselt kümnetele tuhandetele mööduvatele liiklejatele.

AS Süda Maja ( http://www.sydamaja.ee/ ) on 1999.aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusteks on kinnisvara arendamine ja haldamine. Süda Maja põhineb 100% Eesti investorite kapitalil.

Pildid:
Valik AMB Arkitekter projektidest
Hotell Slussen, Stockholm
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/Designhotell_Slussen.jpg
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/Panorama_Slussen.jpg

House of Culture, Porsgrunn, Norra
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/Culture%20House_Porsgrunn.jpg

Korterelamud, Bergen, Norra
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/Apartmentsbuildings.Bergen.jpg

Aerofotod Ameerikanurga Äripargi asukohast:
Fotograaf: Andres Tarto
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/_MG_0240.jpg
http://www.powerhouse.ee/SydaMaja/_MG_0253.jpg