Ahtme reservkatlamaja valmib kiirendatud korras


BNS 31.01.2008

Kuna Kohtla-Järve Soojus peab sulgema vana, põlevkivil töötava Ahtme soojus-elektrijaama varem kui valmib uus koostootmisjaam, alustas ettevõte kiirendatud korras reservkatlamaja ehitamist.

Kohtla-Järve Soojuse juht Jüri Mägi ütles BNS-ile, et keskkonnapiirangud lubavad vanal jaamal töötada maksimaalselt veel 20.000 töötundi kuni 2010. aasta lõpuni, samas ei saa uus jaam valmis enne 2011. aasta esimest poolaastat.

Seetõttu alustas ettevõte kiirendatud korras tipukoormuse ja reservkatlamaja ehitamist, mis hakkab kütuseks kasutama põlevkiviõli või maagaasi. Liitumislepingu maagaasi toru ehitamiseks sõlmib firma Eesti Gaasiga kuu aja jooksul ja toru saab valmis 2009. aastal. Esimesed õlil töötavad katlad paigaldab Kohtla-Järve Soojus eeloleval suvel.

"Rõhutan, et Ahtme-Jõhvi piirkonna soojustarbijad saavad soojusenergiat igal juhul. Ettevõetud lahendused on kindlasti keskkonnasõbralikumad kui praegune tolmpõlevkivi põletamine vanades, vähetöökindlates kateldes," sõnas Mägi.

Uue, turbal ja hakkepuidul töötava koostootmisjaama rajamiseks on algatatud detailplaneering koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu toimub 20. veebruaril.

Arutelu tulemusel saab ettevõte lõpule viia ka ehitus -platsi detailplaneeringu Ahtmes, Ritsika 1 kinnistul, mis on eelduseks ehitusloa saamisele.

"Paralleelselt teeme seadmete konfiguratsiooni arvutusi erinevatele katlatüüpidele ja aurutarbijatele, et olla valmis riigihanke väljakuulutamiseks seadmetele ja ehitustöödele," rääkis Mägi. Seadmete tarne ja paigaldus nõuab aega umbes 30 kuud.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. Ettevõte varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valda.

Kohtla-Järve Soojuse enamusomanik on Eesti Energia, 40,8 protsenti kuulub ettevõttest OÜ-le VKG Energia.