Fausto kavandab Tartusse Veeriku linnaossa büroohooneid


BNS 29.01.2008

Tartu linnavalitsus kiitis heaks Veeriku linnaosas asuvate Vitamiini 1, Näituse 33a ja 33b kruntide detailplaneeringu, mis võimaldaks AS-i Fausto sinna büroohooneid rajada.

Planeeritav ala pindalaga umbes 30.000 ruutmeetrit paikneb Vitamiini, Ilmatsalu ja Näituse tänavate ristmiku lähedal, teatas linnavalitsus.

Planeeringulahendus näeb ette Vitamiini 1 ja Näituse 33b kruntide liitmise ning krundile olemasoleva kaubanduskeskuse laienduse ja uute ärihoonete ehitamise. Planeeringuga säilib juurdepääs kruntidele nii Näituse kui ka Vitamiini tänavalt.

Tartu linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku ütles BNS-ile, et laienduse saab krundil praegu paiknev Veeriku Selver.

Krundile on Ranniku sõnul kavas ehitada kaks-kolm büroohoonet, mille suhteline kõrgus on koos tehnilise korrusega kuni 17 meetrit ja pindala kokku kuni 3000 ruutmeetrit.

Hoonete ehituseks parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldab linnavalitsus vähemalt kolme maineka osavõtjaga arhitektuurivõistluse.

Planeeringu koostamise algatas kinnisvarafirma AS Fausto, kes soovis kruntidele seni planeeritud tootmishoonete asemel rajada linna üldplaneeringuga kavandatud ärihooneid.

Kui Tartu linnavolikogu planeeringu heaks kiidab, läheb see avalikule väljapanekule.