Kopli liinidel jätkub eluohtlike majade lammutamine


Pressiteade 29.01.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb Kopli liinidel lammutustööde tegemiseks reservfondist veel 1,7 miljonit krooni eraldada. "Põhja-Tallinna valitsusele selle tarvis reservfondist raha eraldamise eesmärgiks on eluohtlikus seisus hooned kiiremas korras lammutada, et välistada inimohvritega tuleõnnetuste kordumine," ütles linnapea Edgar Savisaar. "Meenutagem seda kurba tõika, et viimase kahe kuu jooksul Kopli liinidel toimunud põlengutes kaotas elu kaheksa inimest."

Vahetult peale 4. detsembrit toimunud ohvriterohket põlengut eraldas linnavalitsus reservfondist Kopli liinidel lammutustööde teostamiseks 1,4 miljonit krooni, et Põhja-Tallinna Valitsus saaks hakata viivitamatult ohtlikke hooneid lammutama, vältimaks edaspidiseid põlenguid ning inimohvreid. Detsembris lammutati kaks maja aadressidel II liin 9 ja III liin 6.

Kopli liinidel asuvad Tallinna linna omandis ja Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisel ning bilansis olevad ehitised on äärmiselt amortiseerunud, mitmesse elamiskõlbmatusse hoonesse on peale nende tühjaks jäämist end sisse seadnud kodutud. Kopli liinide pooltühjad majad on olnud aastaid Põhja-Tallinna Valitsusele suureks probleemiks. "Piirkond vajab suuri investeeringuid, kuid kahjuks takerdus hea kavatsus kurja kuulsusega piirkond eksklusiivseks elamurajooniks muuta kohtuvaidlusse," nentis abilinnapea Eha Võrk. "Tallinna linna omandis olevale alale hoonestusõiguse seadmise konkurss päädis paraku hoonestustingimuste vaidlustamisega."