Projekt "Hoovid korda" sai uuendatud veebilehe


Pressiteade 29.01.2008

Alates tänasest on Tallinna koduleheküljel uuendatud veebilehekülg, kus saab põhjalikult tutvuda korteriühistutele suunatud projekti "Hoovid korda" rahastamistaotluste esitamise tingimustega.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul on käesoleval aastal korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. "Tallinna 2008. aasta eelarves on selleks eraldanud 12,5 miljonit krooni," ütles Boroditš. Taotluste esitamise tingimustega saab tutvuda: http://ky.asolutions.ee/?path=2633

Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda oma linnaosa valitsuse või Tallinna Kommunaalameti poole.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Projektile "Hoovid korda" on kahe viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud 25 miljonit krooni. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98 ning 2007. aastal 120 korteriühistu hoovide korrastamist.

Käesoleval aastal on taotluste esitamise lõpptähtaeg on 14. märts.