Keskkonnaaruanne ei näe Tallinna trammiprojektis probleeme


BNS 29.01.2008

Harjumaa keskkonnateenistus kiitis heaks Tallinna trammiteede arendamise projekti teostatavusuuringu keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, mille kohaselt põhimõttelisi probleeme projekt ei tekita.

Hindamise tulemusena on eksperdid jõudnud järeldusele, et trammiprojekti edasiarendamine ei põhjusta potentsiaalset olulist negatiivset mõju, kui hindamisel selgunud vajalikud leevendusmeetmed integreeritakse projekti ellurakendamise kõikidesse etappidesse.

Hindajad on seisukohal, et projekti realiseerumisega Tallinna linna transpordivoogude ehk autotranspordi ja ühistranspordi summaarne mõju keskkonnale on pigem positiivne, selgub keskkonnateenistuse teatest.

Negatiivse mõju teket leevendatakse uute, vähekasutatud tehnoloogiliste lahenduste rakendamisega - eeskätt kasutatakse vibratsiooni ja müra vähendavaid erikonstruktsioone.

Kasutada saab linnaruumi kvaliteedi parandamisele kaasa aitavaid murukattega trammitee lahendusi. Kesklinna piirkonnas saab uued trammiteed rajada vibratsiooni vähendavale tarindile.

Trammitee kavandamise järgmises faasis ehk ehitusprojekti koostamise ajal soovitab keskkonnateenistus läbi viia täiendava keskkonnamõju hindamise ning ehitusfaasis tekkida võivate mõjude ärahoidmiseks lülitada ehitus -järelvalvet teostavasse töögruppi ka keskkonnaspetsialisti.

Tallinna trammiprojekti esimeses etapis plaanib linn aastaks 2014 pikendada olemasoleva trammiliini lennujaamani ning rajada uue liini kesklinnast Lasnamäele. Tööde maksumuseks võib kujuneda 3,2 miljardit krooni.

Aastaks 2020 tahab linn välja ehitada uue trammiliini kesklinnast Mustamäele.