Karksi valda kerkib 50 miljonit maksev taaskasutuskeskus


BNS 28.01.2008

Uus omanik investeerib Karksi valda rajatavasse jäätmete taaskasutuskeskusesse kuni 50 miljonit krooni.

Viljandimaa Karksi valla volikogu otsusega on vallas asuva ehitusjärgus oleva prügila uus omanik MTÜ Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus (LEA).

LEA eesmärk on arendada prügilast kaasaegsetele keskkonnanõuetele vastav jäätmete taaskasutuse ja ladestamise paik ning seeläbi arendada Lõuna-Eesti prügimajandust," ütles LEA juhatuse esimees Aadu Võsu.

LEA liikmeteks on tootjavastutusorganisatsioonid Eesti Pakendiringlus, Eesti Rehviliit ja Eesti Elektroonikaromu ning jäätmekäitlusettevõtted Cleanaway, Resk ja Adelan Prügivedu.

Prügila ja taaskasutuskeskuse arendamiseks on olemas ehitus -luba, mille kohaselt hakatakse keskuses käitlema tavajäätmeid ning prügilasse ladestama taaskasutuseks sobimatuid jäätmeid.

Taaskasutuskeskus paikneb 8,1 hektari suurusel maa-alal. Taaskasutuskeskuse ja prügila arenduse tulevikuplaanid on kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse tasandil.