Ministeerium ootab märtsiks mõisakoolidelt projektitaotlusi


BNS 26.01.2008

Kultuuriministeerium ja mõisakoolide riikliku programmi juhtkomitee kuulutasid välja mõisakoolide muinsuskaitseliste uuringute, projekteerimis- ja restaureerimistööde rahastamistaotluste võistluse, kirjutab Sakala.

Koolid saavad taotleda toetust mõisakompleksi kuuluvate hoonete remondiks ja restaureerimiseks, muinsuskaitseliste uuringute tegemiseks, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, projekteerimiseks ning projekti ehitustehniliseks ekspertiisiks.

Samuti saab esitada taotluse koolituste korraldamiseks muinsuskaitseliste uuringute ja järelevalve tegijale ning mõisakoolide omanikele, ajaloolise originaalmööbli, klaverite ja sisustuselementide restaureerimiseks ning õpilastele või laiemale avalikkusele mõeldud arendustegevuseks, mis väärtustab ajaloolist mõisahoonet.

Võistlusele saavad taotluse esitada kõik, kes haldavad mõisahoonetes asuvaid haridusasutusi, laste hoolekandeasutusi või viivad ellu nimetatud asutustele mõeldud arendustegevust.

Riigi haridusasutustelt ja laste hoolekandeasutustelt ei nõuta omafinantseeringut, omavalitsuste puhul peab olema omafinantseering 15 ning teiste taotlejate puhul 50 protsenti projekti kogumaksumusest.

Arendustegevuste puhul on taotleja omandivormist olenemata nõutav 50-protsendiline omafinantseering.

Mõisakoolides muinsuskaitseliste uuringute tegijate, koolituse ja muude väljaõppeprojektide puhul omafinantseeringut ei nõuta.

Kultuuriministeerium annab mõisakoolide korrastamiseks 6,8 miljonit krooni, taotlused tuleb esitada 3. märtsiks.