Tartu linn planeerib Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi laiendust


Pressiteade 24.01.2008

Tartu linnavalitsus kiitis teisipäevasel istungil heaks Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi laienduse detailplaneeringu eskiislahenduse, mille kohaselt nii kaubanduskeskusele kui teaduspargile tulevad suured juurdeehitused. detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. jaanuaril.

Detailplaneeringu eskiislahendus näeb ette võimaluse kaubanduskeskusele maksimaalselt kahekorruselise kuni 24 000 m² ehitusalase pindalaga juurdeehitise püstitamiseks. Riia 195 krunt on kavas jagada 13 mõtteliseks osaks, sinna on kavandatud maksimaalselt kaheksakorruselised Tartu Teaduspargi ja OÜ Lõunakeskuse hooned.

Planeering näeb ette ka liikluslahenduse muutmist. Kavas on ehitada planeeringuala ümbritsev tee, mis saab alguse planeeringuala põhjaossa planeeritud ringristmikult ning jätkub lõuna suunas kuni Riia 195 kinnistuni ja pikeneb Riia ja Aardla tänavate ringristmikuni. Alale on planeeritud ligi 580 uut parkimiskohta, lisaks avaparklale on Lõunakeskuse jäähalli põhjaküljele kavandatud kahetasandiline parkla, mis loob alale 140 lisakohta.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist ei pidanud linnavalitsus vajalikuks, kuna planeeritava ehitus -tegevusega keskkonnale eeldatavalt olulist ja pöördumatut mõju ei kaasne, samuti on koostamisel oleva Tartu ümbersõidu ja Tartu-Elva teelõigu projekteerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda Tartu linna koduleheküljel ning tööpäevadel Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, asukohaga Raekoja plats 3. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. jaanuaril kell 15.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis aadressil Raekoja plats 3, III korrus.