Kuusalu spordikompleksi ehitab Oma Ehitaja 64 miljoniga


BNS 24.01.2008

Kuusalu vallavalitsus valis Kuusalu keskkooli juurde rajatava spordikompleksi arendajaks ehitus -firma Oma Ehitaja AS, kes küsis kompleksi püstitamise eest 63,9 miljonit krooni.

Reedel nurgakivi saav spordikomleks on kavas avada 2009. aasta 1. jaanuaril, teatas vallavalitsus.

Oma Ehitaja sai vastavalt hankele spordikompleksi hoonestusõiguse ning rendib selle valmides tagasi vallale 30 aastaks.