Muhu vald ei taha enam maju põldudele lubada


BNS 23.01.2008

Muhu vallavolikogu loob Saare maakonnas pretsedendi, keelates arendustegevuse Rootsivere külas asuval põllumaal, põhjendades seda kinnistu asumisega miljööväärtuslikul alal, kirjutab Meie Maa.

Lääne-Muhumaal Väikesest väinast vähem kui kilomeetri kaugusel asuvale 5,7 hektari suurusele põllukinnistule kavandab arendaja viit ehitus -krunti ja esitas Muhu vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Muhu vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna juhataja Kristo Kiiker koostas aga eeloleval reedel toimuvaks vallavolikogu istungiks otsuse detailplaneeringu mittealgatamise kohta.

Vald tõdeb otsuses, et detailplaneeringu algatamist kaaludes lähtutakse põhimõttest, et avaliku huvi kaitsmiseks võib omaniku vabadust seaduses antud volitusnormi alusel piirata. "Muhu vallavolikogu poolt vastu võetud üldplaneeringu järgi jääb Kästiku-Laasu kinnistu Rootsivere küla miljööväärtuslikule alale, kus olemasolevaid ning endisi põllu-, heina- ja karjamaid ümber ajalooliste külasüdamete ei hoonestata," ütles Kiiker Meie Maale.

Tema sõnul vähendaks uute hoonete rajamine vahetult miljööväärtusliku külasüdame kõrvale piirkonna miljööväärtust.

Muhu vallavanem Tiit Peedu ütles, et vald ei taha ehitust lubada headele põllu- ja metsamaadele. "Lõpuks oleme me ju maavald," lausus ta.

Vallavanem lisas, et Rootsivere juhtum ei jää kindlasti viimaseks, sest kogu arendustegevus on pidevas huvide konfliktis ehk arendaja tahab ehitada, kogukond aga ei pruugi seda aga aktsepteerida.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunikud Tarmo Pikner ja Raimond Jõearu ütlesid Meie Maale, et nende mäletamist mööda ei ole ükski Saare maakonna omavalitsus seni nende hinnangul sobimatule arendustegevusele sellisel moel kätt ette pannud.