PRIA-le laekus tähtajaks 110 maaparandustoetuste taotlust


BNS 22.01.2008

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) laekus tähtajaks 17. jaanuariks kokku 110 põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse taotlust.

110 saabunud taotluses on investeeringuteks planeeritud kokku 145,3 miljonit krooni, teatas PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik teisipäeval BNS-ile.

Kuna maaelu arengukava eelarves on selle vooru taotluste rahuldamiseks planeeritud 178,3 miljonit krooni, saab PRIA rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused, rääkis Sarv-Kaasik.

Sarv-Kaasik ütles, et kuna tegemist on investeeringutoetusega, siis pole kindlaks määratud ühtset väljamaksmispäeva. Tema sõnul saab taotleja raha reaalselt kätte pärast seda, kui on kahe aasta jooksul oma investeeringu teinud ja esitab selle kohta PRIA-le kuludokumendid.

Toetuse eesmärk on kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine põllu- ja erametsamaal. Toetust sai taotleda maaparandussüsteemide ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning keskkonnarajatistele ja teenindavatele teedele.

Toetust sai küsida ka enne taotluse esitamist tänavu tehtud investeeringutele. Toetust võivad saada põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, erametsaomanikest ettevõtjad, metsa- ja maaparandusühistud ning ka mittetulundusühistud.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on kaheksa miljonit krooni kalendriaastas ja 16 miljonit krooni programmiperioodil.

Järgmise seitsme aasta jooksul toetab PRIA maaparandusprojekte kokku enam kui 556 miljoni krooni ulatuses.