Tartu jagab sel aastal restaureerimistoetusi ligi miljoni krooni eest


Pressiteade 22.01.2008

Tartu linnavalitsus jagab 2008. aasta eelarvest restaureerimistoetusi 900 000 krooni eest, toetust saab kokku 41 taotlejat.

Sel aastal taotleti kõige rohkem toetusi vanade akende ja uste restaureerimiseks või uute valmistamiseks, kuid ka varikatuste, aknaluukide, terrassipiirde, katusetorni ja piirdeaia restaureerimiseks. Toetuste taotlejad soovisid restaureerida või taastada detaile kokku rohkem kui 3,68 miljoni krooni eest.

Linnaeelarvest eraldatav toetus võimaldab katta restaureeritavate detailide maksumusest ligi 45% ja uute valmistatavate detailide maksumusest ligi 39%. Kolmele taotlejale, kelle tööde kogumaksumus ületas 116 000 krooni, määrati maksimaalne toetuse summa 50 000 krooni. Võrreldes eelnevate aastatega on toetuse protsentuaalne osa restaureerimis- või taastamistööde kogumaksumusest suurenenud.

Kõige enam laekus restaureerimistoetuste avaldusi Toometaguse miljööalalt, kust esitati kokku 13 avaldust, sellele järgnesid Karlova 11 ja Supilinn seitsme avaldusega. Restaureerimistoetusi taotlesid ka Tähtvere, Tammelinna, Peetri ja Ujula tänavate ala elanikud.

Restaureerimistoetust antakse enne 1944. aastat ehitatud hoonetele, mis asuvad miljööväärtusega hoonestusaladel või on kaitse alla võetud miljööväärtusega üksikobjektidena. Toetust saab taotleda nii originaaldetailide restaureerimiseks kui uute originaaliga sarnanevate koopiate valmistamiseks.

Lisainfo:
Toivo Talving
Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja
Tel 736 1278; 503 8212

Karin Palo
Tartu linnavalitsuse pressiesindaja
Tel 736 1162, 5244 233