Esitletakse uuringut "Eesti projekteerimisturu potentsiaali väljaselgitamine"


Pressiteade 21.01.2008

Homme, 22. jaanuaril algusega kell 11.00 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) Aatriumi saalis pressikonverents, kus Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) direktor Marje Josing ja teadur Aet Vanamölder esitlevad uuringut "Eesti projekteerimisturu potentsiaali väljaselgitamine".

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) tellimusel valminud uuringuga seotud küsimustele vastavad EKI ja EPBLi esindajad.

EKIs tehtud uuring annab esimese vastuse Eesti projekteerimisturu mahu, projekteerimisturu potentsiaali, projekteerimisturul tegutsevate projekteerimisbüroode, jm kohta. Töö sisaldab ka projekteerimisettevõtete uuringu tulemusi, projekteerimisturu SWOT analüüsi, projekteerimisturu taustsüsteemi ning projekteerimisettevõtete pingerida.

Uuringu läbiviimist finantseeris MKM.