Võrumaal läheb käiku dolokarjäär


Äripäev 21.01.2008

Lähiajal läheb täie hooga käima kaevandamine Võrumaal Meremäe vallas Marinova dolokivikarjääris.

Meremäe vallavanema Peeter Sibula sõnul on kogu ettevalmistav periood kulgenud plaanikohaselt ning vald on asjade käiguga rahul. Karjääri arendaja on tema hinnangul täitnud kõik tingimused ning antud lubadused.

Raskeveostele sobiva maantee puudumise tõttu rajati uus kõvakattega tee Marinovast läbi Kitse kaevanduse Meremäele ning kevadel paigaldatakse sellele ka tolmuvaba kate.

"Usun, et dolokivikaevandus annab uusi võimalusi vallaelanikele nii ettevõtlusega tegelemiseks kui ka loob uusi töökohti," hindas Sibul.

Peale teedeehitamise on kaevanduses toodetav killustik sobilik nii kaevurakete kui muude betoontoodete valmistamiseks. Kaevandatavalt alalt mahavõetud võsa sobib hakkpuiduks ning väljajuuritud kännud leiavad rakenduse puutõrva tootmisel.