Tartu hakkab koostama linna idapoolse ringtee eelprojekti


BNS 17.01.2008

Tartu linnavolikogu andis linnavalitsusele loa korraldada riigihange nelja omavalitsust läbiva Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti koostamiseks, projekti eeldatav maksumus on kuni 15 miljonit krooni.

Tartu linna territooriumile jääb 53, Tartu valda 27 Luunja valda 17 ja Ülenurme valda kolm protsenti umbes 10-kilomeetrise ringtee kogupikkusest, teatas volikogu.

Ringtee algus on kavandatud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Ilmatsalu-Uhti maanteelõigu ehitamise käigus rajatava Võru tänava ja Ringtee tänava ristmikule ja lõpp Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning Kõrveküla-Lähte tee ristumise piirkonda.

Tartu linnas jääb teele Ringtee sild ja mitu kavandatavalt mitmetasandilist ristmikku ning Luunja, Tartu ja Ülenurme valla territooriumile ristmiketa teelõik.

Riigihankega on kavas läbi viia liiklusohutuse analüüs, liiklusuuring, geodeetilised mõõdistused ja geoloogiline analüüs, teetrassi, ristmike ja silla lahenduste võrdlev analüüs, tasuvus- ja finatsanalüüs ning keskkonnamõjude hindamine ja koostada tee eelprojekt ning vajalikud detailplaneeringud.

Eelprojekt peab valmima ühe aastaga, detailplaneeringud 18 kuuga.

Tartu linn on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile teinud ettepaneku ringtee lisamiseks investeeringute kavasse aastatel 2007-2010 ja 2011-2013, eelprojekti alusel saab ringtee ehituseks raha taotleda ka Euroopa ühtekuuluvusfondist.