Uus kord lubab Paides korterelamuid toetada 800 000 krooniga


Pressiteade 17.01.2008

Paide linnavolikogu võttis vastu uue kortermajade toetamise korra.

Korterelamute kinnistute korrastamise toetamise kord võimaldab linnapoolse toetuse maksmist Paide linnas asuvate korterelamute kinnistutel teostatud ehitus -tööde eest.

Linnapoolset toetust kinnistu parandamiseks tehtud tööde tarvis saavad taotleda korteriühistud, hooneühistud ning korteriomanike ühisused, kelle kinnistul asuvad kortermajad on kasutusse võetud enne 1995. aastat. Eelmise korra järgi sai toetust taotleda aga vaid enne 1990. aastat kasutusse võetud hoonetele.

Muudeti ka toetusummasid, mis varasema korra kohaselt olid vaatamata korterelamu suurusele maksimaalselt 50 000 krooni suurused. Abilinnapea Kaido Ivaski sõnul on suuremate hoonete puhul on aga ka teostatud tööde mahud suuremad, mistõttu peaksid ka toetussummad olema diferentseeritud.

Kuni 24 korteriga korterelamute puhul on maksimaalne toetuse suurus 50 000 krooni, 25 kuni 60 korteriga korterelamute puhul on uus maksimaalne toetussumma 75 000 krooni ning enama kui 60 korteriga korterelamud saavad taotleda kuni 100 000 krooni suurust linnapoolset toetust.

Võrreldes 2007. aasta linnaeelarvega, kus korterelamute toetamiseks oli ette nähtud 593 961 krooni, on 2008. aasta linnaeelarves kortermajade toetusels planeeritud vahendid suurenenud 800 000 kroonini.

Taotlused tuleb esitada iga aasta 15. aprilliks, misjärel linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon vaatab projektid läbi ning annab endapoolse hinnangu.