Eesti Energia ja VKG peavad kaevikusõda


Äripäev 17.01.2008

Eesti Energia tahab niita Viru Keemia Grupi säästuplaanil jalad alt ja suletava Ahtme soojuselektrijaama asemele ehitada üle miljard krooni võrra kallimalt uue koostootmisjaama.

2010. aasta lõpuks tuleb täielikult seisata põlevkivikütust kasutav Ahtme soojuselektrijaam, mis ei vasta ELi keskkonnanõuetele. Viru Keemia Grupi (VKG) pakutud kava asemel kasutada Järve linnaosa elektrijaama jääkenergiat Kohtla-Järvelt toetab Eesti Energia hoopis sadu miljoneid kroone kallimat projekti.

"Küsimus on lõppeks rahas. Uue elektrijaama puhul räägitakse 1,5-2 miljardist kroonist. Ühendustoru meie olemasolevast elektrijaamast maksaks 400-500 miljonit krooni," rääkis Ahtme soojuselektrijaama käitleva ASi Kohtla-Järve Soojus vähemusosaniku VKG juhatuse esimees Janek Parkman, kelle sõnul ei pääsenud nende plaan isegi päevakorda.

"Raske on seda teemat ametlikult laua pealegi tõsta, sest kui tahame seda teha, siis hääletatakse see lihtsalt päevakorrast välja," sõnas Parkman, kes oli olukorda kaevanud nii konkurentsiametile kui ka energiaturu inspektsioonile. Kuigi konkurentsiamet murekollet ei täheldanud, lootis Parkman energiaturu inspektsiooni menetluse lõppedes oma kavaga vähemalt ASi Kohtla-Järve Soojus (KJS) päevakorda pääseda.

"Eks see on selline kaevikusõda, aga näis, ehk päevakorda ikka pääseme," ütles Parkman, kes pidas täiesti uue jaama miinuseks investeeringu tõttu tõusvat soojuse hinda.

Eesti Energia koostootmiste valdkonna juhi ja ASi Kohtla-Järve Soojus nõukogu liikme Toomas Niinemäe sõnul pole keegi VKG plaane tõrjunud. "KJSi nõukogu koosolekutel, kus osalevad ka VKG esindajad, on arutatud 5-6 erinevat arenguvarianti, nende hulgas ka soojustrassi ehitust Järvelt Ahtmesse," selgitas Niinemäe. "Vähemate heitmetega uus kompaktne koostootmisjaam on loodussõbralikum. Siis pole vaja VKG-l Jõhvi ja Ahtme soojusvarustuse jaoks täiendavalt kaevandada ja põletada suuri koguseid põlevkivi," rääkis Niinemäe.

Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi sõnul tuleks küsimus lahendada riiklikul tasemel. "Riigi tasemel peaks otsustama, kumb pakkumine on riigile kõige sobilikum ja majanduslikum ja kelle kätte see usaldada," sõnas Solovjov, kelle silmis oleks parem variant just VKG oma.

Taust

  • Euroopa Liitu astumisega võttis Eesti endale kohustuse hiljemalt 2010. aasta lõpuks täielikult seisatada praegune 1951. aastal käivitatud põlevkivikütust kasutav Ahtme soojuselektrijaam, mis ei vasta euroliidu keskkonnanõuetele.
  • Ahtme jaama käitleb AS Kohtla-Järve Soojus, mille omanikud on Eesti Energia (59,2%) ja VKG (40,8%).
  • Praegu varustab Ahtme Elektrijaam soojaga Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa ja Jõhvi linna ning toodab elektrienergiat.