Tuulikute liitmiseks on pakkumisi 2000 megavati ulatuses


BNS 16.01.2008

Eesti Energia tütarfirma Põhivõrk on potentsiaalsetele elektrituulikute rajajatele aastavahetuse seisuga väljastanud liitumispakkumisi 2094 megavati ulatuses.

Kui kõik need tuulikud reaalselt välja ehitataks, oleks nende võimsus ligikaudu sama suur kui Eesti Energiale kuuluva AS-i Narva Elektrijaamade energiaplokkide tootmisvõimsus.

Eelmise aasta viimases kvartalis sai Põhivõrk taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 72 megavati mahus. Uusi liitumislepinguid kvartali jooksul Põhivõrk ei sõlminud.

Alates 2007. aasta maist kuni detsembri lõpuni maksis Põhivõrk taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja ligi 72,1 miljonit krooni.