Toetus ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks


Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (EAS) rahastab regionaalseid investeeringuid hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks. Toetust antakse ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks hoonetes või rajatistes, et parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti toetuse sihtgrupile.

Eelnevalt on sealt toetust saanud näiteks koolid ja lasteaiad, kultuuri- ja noortekeskused, hooldekodud, haiglad, perearsti punktid, spordikeskused, jalgpalliklubid, külastuskeskused, sanatooriumid jne.

Taotleda saavad MTÜd, SAd, KOVid ja valitsusasutuse hallatavad riigiasutused.

Maksimaalne taotletav summa on 500 000 krooni. Oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt 15% projekti üldmaksumusest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2008.a.

Projektiideede sobivust konkursile saate testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta). Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/reg_investeering.

Info edastas Projektiekspert OÜ, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.

info@projektid.ee
www.projektid.ee
626 3236