Tallinn seadustab tagantjärele illegaalehitisi


BNS 16.01.2008

Tallinna linnavalitsus võib kolmapäeval vastu võtta korralduse, millega seadustab Tallinnasse Mähe asumisse illegaalselt ehitatud elamud.

Linnavalitsuse korralduse seletuskirjas seisab, et Tallinnasse Pirita linnaossa ilma ehitusloata rajatud kahe eramu ja ühe nelja boksiga ridaelamu eest on sisse nõutud trahvid kokku 115.000 krooni ulatuses, mis on praeguseks tasutud.

Pirita linnaosas Mähe asumis ehitas ilma loata ridaelamu AS Oriost Invest, üksikelamute rajamise eest said trahvi eraisikud Jüri Jantsuk ja Ludmila Kanepe. Elamuehituse ajal likvideeriti kinnistutelt oluliselt kõrghaljastust.

Linnaplaneerimise amet leidis, et Andrekse tee ja Toomiku tee kuuest krundist koosnevale maa-alale rajatud elamud sobivad mahult ja arhitektuurselt lahenduselt antud asukohta. Tagantjärele tehtava detailplaneeringuga muudetakse kuus krunti neljaks nii, et kaks Andrekse tee krunti liidetakse omavahel ja kaks Toomiku tee krunti liidetakse omavahel.

Ehitus -mahtu kokkuvõttes hoonete rajamise eel kehtinud detailplaneeringuga võrreldes ei suurendata.

Uue planeeringuga kavandatakse lisaks illegaalsete ehitiste seadustamisele liita Toomiku 4 ja 6 kinnistud üheks ning muuta maa sihtotstarve elamumaast sotsiaalmaaks. Planeeringu koostamise algatamist taotles Arco Vara Geodeesia OÜ, planeeringu koostas K-Projekt AS.

Pirita linnaosa valitsus kooskõlastas detailplaneeringu, kuid lisas, et selle lahutamatuks osaks on leping arendaja ja linnaosa valitsuse vahel, mille järel tekkis AS-ile Oriost Invest kohustus investeerida 90.000 krooni rularampi ja 210.000 krooni noorsoo- ja spordiprojektide teostamiseks Pirita linnaosas.

Seletuskirjas seisab, et Oriost Invest on praeguseks kõik oma kohustused täitnud.

Linnavalitsus kehtestas kruntidele uue detailplaneeringu mullu novembri lõpus, aastavahetuse eel toimunud avalikustamisel ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti ei saabunud. Kolmapäeval on kavas detailplaneeringu kehtestamine.